Ustalenie ojcostwa a władza rodzicielska

Pytanie:

Urodziłam dziecko mężczyzny (związek niemałżeński), który tego dziecka nie uznaje; zamierzam złożyć pozew o ustalenie ojcostwa, ale nie chciałabym, żeby ingerował w życie moje i mojego dziecka, ani żeby miał prawo do decydowania o moim dziecku. Czy jest możliwość pozbawienia praw rodzicielskich ojca tylko dlatego, że nie chciał dziecka, nie interesował się matką ani dzieckiem zarówno podczas ciąży jak i po porodzie, a poza tym okazało się, że wkrótce urodzi się jemu dziecko (również pozamałżeńskie)? Czy pozbawienie praw wyklucza uzyskanie alimentów? Czy ojciec sam może zrzec się praw rodzicielskich do dziecka? Jakie są skutki takiej decyzji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pozew o ustalenie ojcostwa jeżeli dziecko urodziło się w trakcie małżeństwa lub do 300 od jego ustania (np. poprzez rozwód) jest niedopuszczalny, albowiem istnieje w stosunku do tego dziecka domniemanie, że pochodzi ono od męża matki (lub byłego męża). Do czasu obalenia tego domniemania nie można ani dziecka uznać ani żądać ustalenia ojcostwa. Obalić powyższe domniemanie można poprzez powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Do tego zatem momentu żądanie ustalenia ojcostwa jest niedopuszczalne.

Po zaprzeczeniu ojcostwa mężczyzny, wobec którego działa domniemanie, można wnosić o ustalenie ojcostwa innego mężczyzny. Zgodnie z kro, w razie sądowego ustalenia ojcostwa władza rodzicielska przysługuje ojcu tylko wtedy, gdy przyzna mu ją sąd w wyroku ustalającym ojcostwo. Sąd opiekuńczy może ojcu przyznać władzę także po ustaleniu ojcostwa. Przyznając władzę rodzicielską, sąd powinien wszechstronnie zanalizować, między innymi,  stosunek ojca do dziecka, zainteresowanie się jego losem przed procesem, wzajemny stosunek rodziców oraz kwalifikacje moralne ojca.  

Nawet, jeżeli sąd nie przyzna władzy rodzicielskiej ojcu dziecka, będzie na nim ciążył obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Natomiast, jeżeli władza zostanie mu przyznana, to władzy tej może zostać pozbawiony jeżeli będą występowały takie przesłanki jak: szkodzenie dziecku, jego dobru, nie dbanie o jego interes, naruszanie jego praw. Także pozbawienie władzy rodzicielskiej nie ma żadnego wpływu na obowiązek alimentacyjny. Taki wpływ ma już zaprzeczenie ojcostwu. Ojciec nie może się zrzec praw rodzicielskich. Praw rodzicielskich można rodzica pozbawić lub je ograniczyć natomiast niedopuszczalne jest ich zrzeczenie się.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Ja

9.10.2013 17:5:48

Re: Ustalenie ojcostwa a władza rodzicielska

Witam.Moja sytuacja wyglada tak... Niedlugo mam sprawe o ustalenie ojcostwa i alimenty ,moje pytanie czy mozna uznac i natychmias pozbawic wladzy rodzicielskiej? Przez 12 lat ojciec nie interesowal sie losem corki...i ja dopiero teraz podalam sprawe do sadu,poniewaz corka sie sama upomniala......Prosze o pomoc


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 13.1.2014

  Kiedy władza rodzicielska ustaje?

  Przyczyny ustania władzy rodzicielskiej podzielić można na 3 grupy: ustanie z przyczyny naturalnej, ustanie z mocy prawa oraz ustanie na podstawie orzeczenia sądu. Zgodnie z artykułem 92 kodeksu rodzinnego (...)

 • 8.5.2015

  Ustalenie ojcostwa a roszczenia z tym związane

  Ojcostwo mężczyzny jest ustalane ,, automatycznie” w sytuacji, kiedy dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, gdyż (...)

 • 13.6.2013

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej, gdy rodzice żyją osobno

  Zasadą jest, iż władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w takim samym zakresie, bez względu na to, czy są oni małżeństwem bądź czy razem zamieszkują. W sytuacji rozłączenia rodziców (...)

 • 8.5.2006

  Sądowe ustalenie ojcostwa

  Jeżeli dziecko nie urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania czy unieważnienia, wówczas w świetle prawa jest to tzw. dziecko pozamałżeńskie. (...)

 • 19.10.2009

  Władza rodzicielska - prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka

  Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, ponieważ nie jest zdolne do samodzielnego prowadzenia swoich spraw. Z tego względu wymaga pomocy i ochrony ze strony osób dorosłych. Taką pomoc (...)