Ustanowienie prawa dożywotniego użytkowania

Pytanie:

Jestem właścicielem nieruchomości, która stanowi mój majątek odrębny. Mam zamiar ustanowić mojej żonie prawo dożywotniego użytkowanie całej tej nieruchomości. Jakie muszę spełnić wymogi formalno - prawne aby takie prawo miało moc prawną?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustanowienie użytkowania następuje w drodze umowy między właścicielem obciążonej rzeczy i przyszłym użytkownikiem. Celem więc ustanowienia na rzecz Pańskiej małżonki użytkowania nieruchomości stanowiącej Pański majątek odrębny powinien Pan zawrzeć z Nią stosowną umowę. Należy przy tym zaznaczyć, że o ile oświadczenie Pańskiej żony może zostać złożone w dowolnej formie (ustnie, pisemnie) to w odniesieniu do Pańskiego oświadczenia o ustanowieniu użytkowania wymagana jest forma aktu notarialnego. W efekcie oświadczenia Pana i Pańskiej małżonki mogą zostać złożone w różnym czasie. Umowa powinna określać rodzaj prawa, które Pan ustanawia (użytkowanie) i jego treść - ta natomiast nie moze być sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi tej materii. Dla ustanowienia użytkowania wystarczy więc zawarcie umowy. Można choć nie jest to obligatoryjne złożyć wniosek o ujawnienie tego prawa w księdze wieczystej. Ograniczone prawo rzeczowe jakim jest użytkowanie ujawnione w księdze wieczystej będzie miało pierwszeństwo przed innym nie ujawnionym w niej prawem rzeczowym ograniczonym. W przypadku odpładnego użytkowania konieczne jest uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Takiego obowiązku nie ma jednak przy ustanowienu użytkowania nieodpłatnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Lis

18.7.2015 16:32:38

Re: Ustanowienie prawa dożywotniego użytkowania

Jezeli juz zostalo ustanowione dozywotnie uzytkowanie przez akt notarialny to jakie prawa ma wlasciciel nieruchomosci? Na przyklad czy wlasciciel nieruchowmosci moze zakazac uzytkownikowi przyjmowania gosciu ktorych wlasciciel nie chce widziec u siebie w domu? (w przypadku ustanowienia dozywotniego uzytkowania wyodrebnionej cvzesci domu jednorodzinnego) W taki przypadku jakie sa prawa wlasciciela domu a jakie prawa uzytkownika?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: