Ustawa o pracownikach samorządowych a stosunek pracy z pracownikiem samorządowym

Pytanie:

Czy w przypadku stosunku pracy z pracownikiem samorządowym ma zastosowanie ustawa o pracownikach samorządowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa jest głównym źródłem prawa dotyczącym stosunku pracy pracowników samorządowych.

Ma ona charakter pragmatyki pracowników samorządowych, czyli aktu prawnego, który w sposób

kompleksowy i odrębny (odmienny) od powszechnego prawa pracy reguluje sferę stosunków

pracy tej szczególnej grupy pracowników (B.M. Ćwiertniak, Pragmatyki..., s. 52, E. Brożyna,

Obowiązki..., s. 18). Intencją ustawodawcy było jak najbardziej kompleksowe uregulowanie

statusu prawnego osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego w jednym akcie prawnym.

Istotne źródło praw i obowiązków pracowników samorządowych stanowi także Kodeks pracy.

Przepisy ustawy nakazują wprost w określonych przypadkach stosowanie konkretnych przepisów

tego Kodeksu (w art. 30 ust. 2, art. 31 ust. 4, art. 40 ust. 3 i art. 41 ustawy). Natomiast w art. 43

ust. 1 ustawy zawarte zostało odesłanie o charakterze generalnym - przepis ten stanowi,

że w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy

(Agnieszka Rzetecka-Gil , Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2009

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, ss. 280).

Wobec powyższego stosunek pracy pracownika samorządowego jest stosunkiem pracy, do którego

stosuje się przepisy prawa pracy, o ile nie są sprzeczne z unormowaniami określonymi w ustawie

o pracownikach samorządowych.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.10.2017

  Koniec gabinetów politycznych na szczeblu samorządowym

  Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych przewidują likwidację gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach (...)

 • 22.8.2008

  Pragmatyki służbowe

  Pragmatykami służbowymi są ustawy, które regulują kwestie związane ze stosunkiem pracy, ale czynią to w sposób szczególny i nie powszechnie, ale wobec pewnych grup pracowników. Regulują one (...)

 • 18.4.2017

  Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

  Obecnie porzucenie pracy nie jest w sposób szczególny uregulowane w polskim systemie prawnym jednak porzucenie pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, (...)

 • 16.2.2019

  Zmiany dotyczące komisji wyborczych

  Zmiany w Kodeksie wyborczym mają usprawnić proces powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników wyborczych. Dostosowują także brzmienie przepisów kodeksu wyborczego do treści (...)

 • 16.10.2017

  Umowa o pracę - Co musisz wiedzieć o umowie o pracę?

  Kodeks pracy wyróżnia następujące podstawowe rodzaje umów o pracę: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony. Umowa (...)