Utrata prawa do renty rodzinnej

Pytanie:

"Moja siostra obecnie studiuje i bierze rentę po śmierci ojca (jeszcze przez rok). 16 sierpnia tego roku wyszła za mąż i zmieniła nazwisko na nazwisko męża czy musi powiadomić o tym ZUS, czy nie? Jeśli nie powiadomiła, czy ZUS może wstrzymać wypłacanie jej świadczenia?"

Odpowiedź prawnika: Utrata prawa do renty rodzinnej

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Dzieci mają prawo do renty rodzinnej: 1) do ukończenia 16 lat, 2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo 3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2. Wydaje się jednak, iż z dniem wstąpienia przez Pana siostrę w związek małżeński, jej prawo do renty rodzinnej po zmarłym ojcu ustało (siostra posiada już własną rodzinę). Dlatego też od tego momentu, pobrana przez Pana siostrę renta będzie świadczeniem pobranym nienależnie, gdyż przyjmuje się, że za nienależnie pobrane świadczenia uważa się 1)świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania, 2) świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenia. Osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • iwcia85 2015-02-23 20:34:18

    Witam. pobieram rentę na siebie i dwoje dzieci po zmarłym męzu. Chciałabym wyjechać poza granice naszego kraju- czy stracę rente?

  • Dominika 2012-07-13 12:25:30

    Ja niestety mam podobny problem ... Mój narzeczony i ja jeszcze się uczymy. Obecnie jestem w ciąży i mam 17 lat (w tym roku 18) a mój narzeczony 19. Moi rodzice chcą abyśmy się pobrali, bo uważają, że nie chcą mieć nieślubnego wnuka ... Ustaliliśmy we dwoje, że pobierzemy się dopiero po ukończeniu szkoły, ale moi rodzice nie chcą tego zrozumieć ... Narzeczony dostaje rentę po zmarłym ojcu w wysokości 900 zł i dla nas to jest bardzo dużo bo jak wcześniej już wspomniałam chcemy się jeszcze uczyć, ale gdy wystąpimy w związek małżeński renta ta przepadnie ... Chciałam się zapytać, czy mój narzeczony będzie dalej dostawał rentę skoro wciąż będziemy się uczyć pomimo związku małżeńskiego ... Pozdrawiam


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika