Uzasadnienie podwyżki czynszu lokalu użytkowego

Pytanie:

Posiadam własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego. Ponieważ jest to lokal użytkowy, płacę dość poważny czynsz. Ostatnio Spółdzielnia Mieszkaniowa ponownie podniosła czynsz. Czy mam prawo domagać się od Spółdzielni podania powodu podwyżki i zażądać od Spółdzielni szczegółów naliczania wysokości czynszu?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wydaje się, iż Pan/i sugeruje się postanowieniami ustawy o ochronie lokatorów, która narzuca spółdzielniom mieszkaniowym (i innym właścicielom lokali) konieczność uzasadniania ewentualnych podwyżek czynszu a możliwość ich dokonywania została przewidziana najwyżej co pół roku. W opisanym przypadku zasady te jednak nie będą miały zastosowania, gdyż mowa tu o lokalu użytkowym, a nie mieszkalnym. Z drugiej strony nie zmienia to postaci rzeczy, iż dokonując podwyższenia czynszu spółdzielnia powinna to w jakiś sposób uzasadnić, choć nie jest to odgórnie narzucony wymóg. Proszę pamiętać w RP obowiązuje zasada tzw. swobody umów. Spółdzielnia dowolnie kształtując wysokość czynszu, korzysta właśnie z tej zasady.Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Zbigniew

19.2.2011 0:9:11

Re: Uzasadnienie podwyżki czynszu lokalu użytkowego

Zarzad Wspólnoty Miszkaniowej /WM/której jestem czlonkiem podniósl mi czynsz za najem lokalu uzytkowego w tej WM o 250%, nie uzasadnił racjonalnie tej podwyzki.Ztego powodu nie wyraziłem zgody najej iracjonalny zakres i w tej chwili wniósł pozew o eksmisje.. CZya podwyzki stawek opłat w WM winna byc zmieniona uchwała wszystkich włascicieli.? Czy podwyzka winna byc uzasadniona wskaznikami ekonomicznymi.?Zbigniew


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.8.2018

  Odpowiedzialność współmałżonka z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego

  Na podstawie zawartej umowy najmu lokalu mieszkalnego co do zasady wynajmujący zobowiązuje się oddać dany lokal do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, natomiast najemca jest zobowiązany (...)

 • 8.10.2009

  Czynsz najmu mieszkania

  Stawki czynszu lokalu mieszkalnego są różnicowane - w zależności od podmiotu wynajmującego. Niezależnie od sposobu ustalenia czynszu, istnieją określone prawnie zasady dotyczące możliwości (...)

 • 2.8.2016

  Najem okazjonalny o czym należy pamiętać?

  Najem okazjonalny został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych (...)

 • 18.4.2017

  Najem lokali użytkowych

  W umowie najmu strony dowolnie określają lokal będący przedmiotem najmu z punktu widzenia jego opisu, lokalizacji czy stanu technicznego. Wskazane jest, aby do umowy dołączyć protokół zdawczo-odbiorczy, (...)

 • 12.2.2014

  Ochrona lokatorów i podwyżki czynszów od nowego roku

  Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego weszła w życie 1 stycznia 2007 roku. Dzięki niej od nowego roku właściciele mieszkań (...)