e-prawnik.pl Porady prawne

Użytkowanie wieczyste a prawo własności

Pytanie:

W Polsce mam działkę 6000 m2, jest to użytkowanie wieczyste, niezabudowane. Działkę nabyłam w styczniu 1996 roku od gminy z przetargu. Nie zabudowałam działki w terminie umownym nie z mojej winy (z winy gminy). Teraz chcę kupić tę działkę, albo przepisać na córkę jako darowiznę. Czy gmina ma prawo odmówić przekształcenia działki z użytkowania wieczystego w prawo własności dla mnie, ponieważ chcę dokonać darowizny tej działki dla mojej córki?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Użytkowanie wieczyste a prawo własności

10.12.2008

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. 2005 r. Nr. 175, poz. 1459 ze zm), osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić również osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały:

  1. w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.;

  2. na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279).

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o którym mowa w powyżej, w prawo własności nieruchomości, mogą również wystąpić:

  1. osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;

  2. spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, o których mowa powyżej oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi wspomnianych osób.

Osoby te mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do dnia 31 grudnia 2012 r.

Jak więc wynika z powyższego, była Pani użytkownikiem wieczystym w dniu wejścia w życie przedmiotowej ustawy (13 października 2005 r.), jeżeli ta nieruchomość jest jednocześnie przeznaczona na cele mieszkaniowe lub pod zabudowę garażową (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), to gmina nie ma prawa odmówić Pani przeniesienia niniejszej działki na Pani własność. Prawo to przysługuje Pani z mocy ustawy. Podkreślamy jednak, że do nabycia tego prawa, powinny być spełnione w/w przesłanki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ