Używanie loga innej firmy w celach informacyjnych

Pytanie:

"Prowadzę portal o charakterze informacyjnym, znajdują się tam różnego rodzaju informacje o usługach, produktach itp. Często informacje takie są \"zobrazowane\" poprzez logo usługodawcy czy też producenta. Czy mogę umieszczać takie logo bez zgody właściciela czy tez muszę od niego otrzymać zgodę?"

Odpowiedź prawnika: Używanie loga innej firmy w celach informacyjnych

Zgodnie z ustawą – Prawo własności przemysłowej, przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei używanie znaku towarowego polega w szczególności na: 1) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem; 2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług; 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy. Powyższe wyliczenie używania znaku jest wyliczeniem przykładowym. Nie zawiera ono katalogu zamkniętego, co oznacza że mogą mieć również miejsce inne wypadki „używania”, podlegającego ochronie. Wydaje się, iż jeżeli z tytułu umieszczania na stronie internetowej informacji o produktach, usługach lub producentach, które są zilustrowane chronionym znakiem towarowym, osiąga Pan jakiekolwiek korzyści majątkowe, bezpośrednio lub pośrednio (np. dzięki temu portal jest częściej odwiedzany, przez co zwiększają się np. wpływy z reklamy), wówczas powinien Pan uzyskać zgodę podmiotów uprawnionych. W przeciwnym wypadku używanie chronionych znaków towarowych bez wymaganej zgody, może narazić Pana na odpowiedzialność odszkodowawczą.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Jerzy Wysokiński 2017-08-30 17:47:07

    Mam uczestniczyć w pewnej konferencji, z której chcę napisać artykuł - sprawozdanie do lokalnej gazety. Bardzo przydałby mi się znak graficzny tej konferencji, jako graficzny ozdobnik tekstu artykułu. Czy mogę skorzystać z tego znaku bez zapytania organizatora konferencji?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika