e-prawnik.pl Porady prawne

Używanie wizerunku godła i herbu

Pytanie:

Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Używanie wizerunku godła i herbu

19.8.2005

Odnośnie używania herbu miasta, prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią z dnia 05.11.2001 r..

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wizerunku orła ustalonego dla godła używają:

 • organy władzy państwowej, 
 • organy administracji rządowej, 
 • gminy, związki międzygminne oraz ich organy, 
 • powiaty, związki powiatów oraz ich organy, 
 • samorządy województw oraz ich organy, 
 • sądy, prokuratury i komornicy sądowi, 
 • samorządowe kolegia odwoławcze, 
 • regionalne izby obrachunkowe, 
 • jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju, 
 • jednostki organizacyjne Służby Więziennej, 
 • szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, państwowe szkoły wyższe, niepaństwowe szkoły wyższe, 
 • inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania wizerunku orła.

Natomiast godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się w szczególności w pomieszczeniach urzędowych i salach posiedzeń, salach wykładowych i lekcyjnych należących do:  

 • organów państwowych,  
 •  organów gmin, powiatów, samorządów województw oraz związków jednostek samorządu terytorialnego, 
 • klubów, kół i zespołów poselskich, senackich i parlamentarnych oraz biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich, 
 • jednostek Sił Zbrojnych,  
 • szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,  
 • przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz innych oficjalnych przedstawicielstw i misji za granicą.  

Godło Rzeczypospolitej Polskiej można umieszczać w innych miejscach niż wymienione powyżej, jeżeli zapewni się temu symbolowi otoczenie czcią i szacunkiem. Zezwolenie na użycie godła dla celów handlowych wydaje wojewoda.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (5)

Re: Używanie wizerunku godła i herbu

Marek Krawczyk

23.3.2019 3:16:37

Re: Używanie wizerunku godła i herbu

Marek Krawczyk - Ł ó d ź ul. G.Narutowicza XIX.III.MMXIX. TS UE Warszawa PROKURATURA REJONOWA ,, Ustala się wzór legitymacji służbowej sędziego stanowiący załącznik do zarządzenia ??! toż to jest bezczelne kłamstwo!! ; art. 271 KK ,, wzoru ??! takowego brak w tzw. ,, zarządzeniu ? z 26 X 2018 r . Skoro takie są fakty , na podstawie czego ,, drukarz ? ma wiedzieć i wziąść się za robotę ?! Mało tego , kiedy poprzez zawoalowane mataczenie , pojawia się ; ,, godło RP w kolorze złotym ??!! oznacza to i oznaczać musi że takie brednie leninowsko!!gebelsowskie napisał ktoś , kto jest przeżarty do szpiku kości nienawiścią oraz pogardą do Praworządności , nie pomijając Polski oraz Polaków . Poprzez takie zdemoralizowane postępowanie , tzw. ; ,, min. spr. Z. Ź . ? ewentualnego sprzedawcę ; podżega do przestępstwa - art. 18 KK aby ten ; niszczył i uszkadzał godło RP - art. 137 KK W obliczu braku szacunku dla Symbolu Polaków , w/w powinien wiedzieć i mieć tego świadomość iż ; art. 2 . 1 . Ustawy o godle RP , barwach RP i hymnie RP określający Kolorystykę Symbolu , funkcjonuje i dlatego że ; nie wolno Jej zmieniać !! Wnoszę o skierowanie stosownego pisma do Sądu Rejonowego przeciwko ; ,, w/w min. ? z przywołaniem w/w ; art. KK . ________________________________________________________ z uszanowaniem roman s. __

Re: Używanie wizerunku godła i herbu

marek k

21.1.2019 2:28:6

Re: Używanie wizerunku godła i herbu

Roman Sokołowski - Ł ó d ź ul. G.Narutowicza - 90-130 XII.I.MMXIX. TS UE PROKURATURA REJONOWA W a r s z a w a Skoro ,, komendant główny Policji J. Sz. ? z ; ,, bolszewickim szacunkiem ? bo w miejscu centralnum i na samej górze nosi sprofanowane godło RP !! wnoszę o skierowanie stosownego pisma do Sądu Okręgowego z przywołaniem i ; art. 231 KK - przekraczanie kompetencji Według cynicznego ,, rozporządzenia mswia ? powinien to być ; ; ,, wizerunek orła w kolorze srebrnym ? ?! co stanowi bezczelne kłamstwo , albowiem takiego ,, pojęcia ??! brak w Ustawie o godle RP , fladze RP i hymnie RP Kiedy we wzorze owego ; ,, ożełka ? widać iż ma toto ; ,, złotą koronę ? ,, złote ... będzie to oznaczało iż jest to ustawowy ; ,, wizerunek ustalony dla ? ? którego jest zakaz !! sprzedaży !! Takie resztki!! godła RP po wyrwaniu!! ,, ożełka ? z Czerwonej Tarczy są skutkiem ; ,, uszkodzenia i zniszczenia godła RP - art. 137 KK Ażeby nie utrudniać pracy Sądowi , o co zażenowaniem podejrzewam iż mogą pojawić się ,, przeszkody ? , proponuję o zwrócenie się o poradę prawną do mojego dzielnicowego pracującego na Placu Słonecznym . ________________________________________________________ z uszanowaniem roman s. __

Re: Używanie wizerunku godła i herbu

marekrawczyk

5.6.2013 20:39:23

Re: Używanie wizerunku godła i herbu

Po pierwsze , po drugie , po trzecie ,... ,, wizerunek godła'' !? takiego pojęcia nie ma w Prawie RP ! Wygląda to na poniewieranie Godłam Polaków . W Prawie RP jest ; godło RP oraz ,, wizerunek orła '' . ................................... _____________________________________ z uszanowaniem roman s. ___

Re: Używanie wizerunku godła i herbu

Piotr

27.3.2012 14:16:1

Re: Używanie wizerunku godła i herbu

Ta ustawa juz wygasla, obecnie nikt nie ma takiej mocy prawnej. Dozwolone jest umieszczanie godla lib flagi w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej - pytanie tylko, kto jest w stanie zinterpretowac "stylizacje" i "artystyczne przetworzenie", bo ustawa tego nie reguluje, a instytucje typu Urzad Wojewody czy Inspekcja Handlowa, nie sa władne wydac takiej opinii.

Re: Używanie wizerunku godła i herbu

Piotr

22.3.2012 11:40:3

Re: Używanie wizerunku godła i herbu

Witam W odniesieniu do cytatu: "Godło Rzeczypospolitej Polskiej można umieszczać w innych miejscach niż wymienione powyżej, jeżeli zapewni się temu symbolowi otoczenie czcią i szacunkiem. Zezwolenie na użycie godła dla celów handlowych wydaje wojewoda." Jaki przepis prawny mowi o tym, ze zgode użycie godła dla celów handlowych wydaje wojewoda?

Pokaż wszystkie komentarze (5)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ