Używanie wizerunku godła i herbu

Pytanie:

Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odnośnie używania herbu miasta, prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią z dnia 05.11.2001 r..

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wizerunku orła ustalonego dla godła używają:

 • organy władzy państwowej, 
 • organy administracji rządowej, 
 • gminy, związki międzygminne oraz ich organy, 
 • powiaty, związki powiatów oraz ich organy, 
 • samorządy województw oraz ich organy, 
 • sądy, prokuratury i komornicy sądowi, 
 • samorządowe kolegia odwoławcze, 
 • regionalne izby obrachunkowe, 
 • jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju, 
 • jednostki organizacyjne Służby Więziennej, 
 • szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, państwowe szkoły wyższe, niepaństwowe szkoły wyższe, 
 • inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania wizerunku orła.

Natomiast godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się w szczególności w pomieszczeniach urzędowych i salach posiedzeń, salach wykładowych i lekcyjnych należących do:  

 • organów państwowych,  
 •  organów gmin, powiatów, samorządów województw oraz związków jednostek samorządu terytorialnego, 
 • klubów, kół i zespołów poselskich, senackich i parlamentarnych oraz biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich, 
 • jednostek Sił Zbrojnych,  
 • szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,  
 • przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz innych oficjalnych przedstawicielstw i misji za granicą.  

Godło Rzeczypospolitej Polskiej można umieszczać w innych miejscach niż wymienione powyżej, jeżeli zapewni się temu symbolowi otoczenie czcią i szacunkiem. Zezwolenie na użycie godła dla celów handlowych wydaje wojewoda.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

marek k

21.1.2019 2:28:6

Re: Używanie wizerunku godła i herbu

Roman Sokołowski - Ł ó d ź ul. G.Narutowicza - 90-130 XII.I.MMXIX. TS UE PROKURATURA REJONOWA W a r s z a w a Skoro ,, komendant główny Policji J. Sz. ? z ; ,, bolszewickim szacunkiem ? bo w miejscu centralnum i na samej górze nosi sprofanowane godło RP !! wnoszę o skierowanie stosownego pisma do Sądu Okręgowego z przywołaniem i ; art. 231 KK - przekraczanie kompetencji Według cynicznego ,, rozporządzenia mswia ? powinien to być ; ; ,, wizerunek orła w kolorze srebrnym ? ?! co stanowi bezczelne kłamstwo , albowiem takiego ,, pojęcia ??! brak w Ustawie o godle RP , fladze RP i hymnie RP Kiedy we wzorze owego ; ,, ożełka ? widać iż ma toto ; ,, złotą koronę ? ,, złote ... będzie to oznaczało iż jest to ustawowy ; ,, wizerunek ustalony dla ? ? którego jest zakaz !! sprzedaży !! Takie resztki!! godła RP po wyrwaniu!! ,, ożełka ? z Czerwonej Tarczy są skutkiem ; ,, uszkodzenia i zniszczenia godła RP - art. 137 KK Ażeby nie utrudniać pracy Sądowi , o co zażenowaniem podejrzewam iż mogą pojawić się ,, przeszkody ? , proponuję o zwrócenie się o poradę prawną do mojego dzielnicowego pracującego na Placu Słonecznym . ________________________________________________________ z uszanowaniem roman s. __

marekrawczyk

5.6.2013 20:39:23

Re: Używanie wizerunku godła i herbu

Po pierwsze , po drugie , po trzecie ,... ,, wizerunek godła'' !? takiego pojęcia nie ma w Prawie RP ! Wygląda to na poniewieranie Godłam Polaków . W Prawie RP jest ; godło RP oraz ,, wizerunek orła '' . ................................... _____________________________________ z uszanowaniem roman s. ___

Piotr

27.3.2012 14:16:1

Re: Używanie wizerunku godła i herbu

Ta ustawa juz wygasla, obecnie nikt nie ma takiej mocy prawnej. Dozwolone jest umieszczanie godla lib flagi w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej - pytanie tylko, kto jest w stanie zinterpretowac "stylizacje" i "artystyczne przetworzenie", bo ustawa tego nie reguluje, a instytucje typu Urzad Wojewody czy Inspekcja Handlowa, nie sa władne wydac takiej opinii.

Piotr

22.3.2012 11:40:3

Re: Używanie wizerunku godła i herbu

Witam W odniesieniu do cytatu: "Godło Rzeczypospolitej Polskiej można umieszczać w innych miejscach niż wymienione powyżej, jeżeli zapewni się temu symbolowi otoczenie czcią i szacunkiem. Zezwolenie na użycie godła dla celów handlowych wydaje wojewoda." Jaki przepis prawny mowi o tym, ze zgode użycie godła dla celów handlowych wydaje wojewoda?

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.9.2016

  Czy szkoła może wykorzystywać wizerunek dziecka? Czy wymagana jest zgoda rodzica?

  Co do zasady na rozpowszechnianie wizerunku dziecka, szkoła potrzebuje zgody. Wynika to z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym: Rozpowszechnianie (...)

 • 16.2.2016

  Czy wizerunek stanowi dobro osobiste osoby prawnej i w ten sposób podlega ochronie prawnej?

  Dobro osobiste, jakim jest wizerunek podlega ochronie prawnej na podstawie art. 23 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Nie budzi zatem wątpliwości, że osoby fizyczne mogą skutecznie bronić się przed (...)

 • 8.5.2018

  Nowe zwolnienia z opłaty od pozwu

  Nowelizacja dotyczy rozszerzenia katalogu pism, które nie będą podlegać opłacie. Opłata od pozwu nie będzie pobierana od kombatantów i ich zstępnych, od osób prawnych oraz jednostek (...)

 • 8.10.2009

  Czynsz najmu mieszkania

  Stawki czynszu lokalu mieszkalnego są różnicowane - w zależności od podmiotu wynajmującego. Niezależnie od sposobu ustalenia czynszu, istnieją określone prawnie zasady dotyczące możliwości (...)

 • 12.8.2018

  Prawo prasowe zaktualizowane

  Nowelizacja Prawa prasowego, w odpowiedzi na wniesioną do Sejmu petycję, dostosowuje archaiczne przepisy do aktualnego stanu prawnego. Rozszerza ona m.in. prawo do udzielania informacji prasie na osoby (...)