Vat przy wykupie mieszkań od gminy

Pytanie:

Zamierzam wykupić od gminy zajmowane mieszkanie znajdujące się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Czy oprócz wartości tego mieszkania będę musiała zapłacić podatek vat od gruntu lub od całości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli sprzedaż dotyczy mieszkania nowego, jego sprzedaż będzie najprawdopodobniej opodatkowana podatkiem vat. Jeżeli sprzedaż dotyczy mieszkania zasiedlonego wcześniej (wynajmowanego wcześniej przez gminę), wówczas sprzedaż taka będzie zwolniona z podatku vat.

Gmina może korzystać bowiem ze zwolnień podatkowych, w szczególności:

 • ze zwolnień dotyczących budynków używanych, jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat, a gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego  - art.43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zmianami), czy

 • ze zwolnień dotyczących dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe – art. 43 ust.1 pkt 10 tej tej ustawy).

Jeżeli sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana, wówczas zgodnie z art. 29 ust.5 ustawy całość ceny zawierać będzie podatek vat w stawce 7%.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.7.2008

  Squeeze out-czyli wykupienie akcji drobnych akcjonariuszy

  Kodeks spółek handlowych wprowadził do polskiego prawa handlowego możliwość wykluczenia ze spółki akcyjnej akcjonariuszy mniejszościowych. Wykluczenie to, tzw. wyciśnięcie (squeez out), ma na (...)

 • 29.4.2018

  Specustawa mieszkaniowa w drodze

  Zgoda na realizację inwestycji mieszkaniowej będzie zależała od gminy – nie od wojewody. Na etapie wniosku inwestora trzeba będzie przedstawić koncepcję inwestycji – założenia urbanistyczne. (...)

 • 13.4.2018

  Mieszkania mają być bardziej dostępne

  Nowelizacja realizuje Narodowy Program Mieszkaniowy. Wprowadzi zmiany w zasadach realizacji programu wsparcia budownictwa kierowanego do najmniej zamożnych, w tym nowych form wspierających gminy w rozwoju (...)

 • 18.11.2018

  Opłata za posiadanie psa

  Niektóre gminy wymagają opłaty za posiadanie tych zwierząt. Sprawdź, czy powinieneś zapłacić i na jakich zasadach.

 • 25.1.2005

  Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

  Ażeby można było wykupić mieszkanie zakładowe musi ono stanowić własność odpowiednich podmiotów. Co do zasady mieszkania zakładowe mogą być zbywane po preferencyjnych cenach, jeżeli (...)