e-prawnik.pl Porady prawne

Warunek niekaralności pracownika ochrony

Pytanie:

Jak orzecznictwo wypowiada się w kwestii warunku niekaralności pracowników ochrony?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Warunek niekaralności pracownika ochrony

23.1.2012

Zgodnie z orzeczeniami:

„1. Przepis art. 26 ust. 2 pkt 5 ustawy z 1997 r. o ochronie osób i mienia nie zawiera katalogu przestępstw, a więc chodzi o wszystkie przestępstwa umyślne. 2. Na cofnięcie licencji nie ma wpływu fakt warunkowego zawieszenia wykonania kary, gdyż skazanie, tj. uznanie winy, już nastąpiło”, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku, sygn. akt VI SA/Wa 1493/06;

„1. Zawód pracownika ochrony jest zawodem podlegającym reglamentacji administracyjnej, który mogą pełnić osoby o określonych wymogach, jednym z nich jest niekaralność za przestępstwa umyślne.

2. Warunek niekaralności za przestępstwo umyślne dotyczy każdego rodzaju przestępstwa popełnionego z winy umyślnej”, wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lutego 2008 roku, sygn.. akt VI SA/Wa 1970/07;

„Wobec skazania pracownika ochrony fizycznej prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne, organ może jedynie stwierdzić, że przestał on spełniać warunek niekaralności za tego rodzaju przestępstwa, wymagany w art. 26 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie osób i mienia od ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, a następnie -na podstawie cytowanego wyżej art. 31 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy -wydać decyzję o cofnięciu licencji (tzw. uznanie związane), wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 grudnia 2007 roku, sygn.. akt VI SA/Wa 1941/07.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ