e-prawnik.pl Porady prawne

Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie:

Jakie warunki muszą spełniać wykonawcy, by mogli ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego

10.1.2012

 Na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ponadto ustawa wylicza szereg wykonawców, którzy są  wykluczeni  z postępowania o udzielenie zamówienia. Powoduje to, że wykonawca nie bierze udziału w dalszym postępowaniu, a jego oferta nie podlega rozpatrzeniu. Wykluczenie jest obowiązkiem zamawiającego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ