Warunki ustanowienia opieki

Pytanie:

Jak zostaje się opiekunem prawnym? Jakie są prawa i obowiązki opiekuna prawnego w stosunku do niepełnosprawnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym opiekę ustanawia się dla małoletniego w wypadkach przewidzianych w tym akcie. Opiekę ustanawia sąd opiekuńczy, skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny po temu powód. Opikunem prawnym nie może być ustanowiony kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, jak również ten, kto został pozbawiony praw publicznych albo praw rodzicielskich lub praw opiekuńczych, a także ten, w stosunku do kogo zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna. Każdy, kogo sąd opiekuńczy ustanowi opiekunem, obowiązany jest opiekę objąć. Objęcie opieki następuje przez złożenie przyrzeczenia przed sądem opiekuńczym. Opiekun powinien objąć swe obowiązki niezwłocznie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Siostra chorej

9.2.2010 10:44:40

Re: Warunki ustanowienia opieki

Od jakich czynności trzeba zacząć, by zostać Prawnym Opiekunem oraz: sprawę powinien rozpatrywać sąd w miejscu zamieszkania opiekuna czy osoby niepełnosprawnej.Ze względu na stan zdrowia, podopieczna zamieszkuje w miejscowości opiekunki, stałe jej zameldowanie ma w swojej miejscowości


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: