Warunki ustanowienia opieki

Pytanie:

"Jak zostaje się opiekunem prawnym? Jakie są prawa i obowiązki opiekuna prawnego w stosunku do niepełnosprawnego? "

Odpowiedź prawnika: Warunki ustanowienia opieki

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym opiekę ustanawia się dla małoletniego w wypadkach przewidzianych w tym akcie. Opiekę ustanawia sąd opiekuńczy, skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny po temu powód. Opikunem prawnym nie może być ustanowiony kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, jak również ten, kto został pozbawiony praw publicznych albo praw rodzicielskich lub praw opiekuńczych, a także ten, w stosunku do kogo zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna. Każdy, kogo sąd opiekuńczy ustanowi opiekunem, obowiązany jest opiekę objąć. Objęcie opieki następuje przez złożenie przyrzeczenia przed sądem opiekuńczym. Opiekun powinien objąć swe obowiązki niezwłocznie.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Siostra chorej 2012-02-09 10:44:40

    Od jakich czynności trzeba zacząć, by zostać Prawnym Opiekunem oraz: sprawę powinien rozpatrywać sąd w miejscu zamieszkania opiekuna czy osoby niepełnosprawnej.Ze względu na stan zdrowia, podopieczna zamieszkuje w miejscowości opiekunki, stałe jej zameldowanie ma w swojej miejscowości


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika