wcześniejsza emerytura górnicza

Pytanie:

Kiedy można uzyskać wcześniejszą emeryturę górniczą?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

Art. 50a. 2 Wiek emerytalny wymagany od pracowników: kobiet mających co najmniej 20 lat, a mężczyzn co najmniej 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ust. 1, wynosi 50 lat.

Prawo do emerytury można nabyć już po ukończeniu 50 roku życia, jeżeli we wskazanym wieku ma się przepracowane 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, a w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej.

Kolejną podstawą do nabycia prawa do świadczenia emerytalnego wcześniej, niż stanowią zasady ogólne (czyli po ukończeniu 55 roku życia), jest przepis następujący: Art. 50e. 1. Prawo do górniczej emerytury, bez względu na wiek i zajmowane stanowisko, przysługuje pracownikom, którzy pracę górniczą wykonywali pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem ust. 2. W tym wypadku więc, emeryturę można uzyskać bez względu na wiek, o ile praca górnicza wykonywana była stale pod ziemią w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat. Jeżeli więc pracownik byłby zatrudniony w takich warunkach od np. 22 roku życia – nabyłby prawo do emerytury już w wieku 47 lat.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.2.2012

  Prawo do emerytury górniczej

  Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom (...)

 • 9.12.2004

  Emerytura nauczyciela

  Nauczyciele oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, iż są pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń (...)

 • 21.2.2008

  Wcześniejsze emerytury dla 55-letnich kobiet

  Kobiety urodzone po dniu 31 stycznia 1948 roku, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego mogą przejść na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu 55 lat, jeżeli posiadają co najmniej (...)

 • 2.1.2019

  Naprawa uszkodzonego pojazdu a wysokość odszkodowania

  Wcześniejsza naprawa pojazdu przez poszkodowanego, czy też przywrócenie podstawowych funkcji pojazdu nie powoduje zwolnienia ubezpieczyciela z odpowiedzialności. - Tak przyjął w dniu 7 (...)

 • 12.2.2018

  Waloryzacja rent i emerytur w 2018 roku

  Najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – o ok. 67,28 zł. Tak wysokiej waloryzacji nie było od pięciu lat.