Wgląd do dokumentów księgi wieczystej

Pytanie:

"Właściciel stwierdził niezgodność stanu rzeczywistego księgi wieczystej ze stanem prawnym, dowody na tą niezgodność znajdują się w aktach księgi. Czy właściciel może żądać wydania (wypożyczenia) z akt księgi dokumentów w celach dowodowych do pozwu o uzgodnienie stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym lub może żądać odpisów tych dokumentów? Jeżeli tak, to co należy złożyć (wzór wniosku) i jakie ponieść opłaty?"

Odpowiedź prawnika: Wgląd do dokumentów księgi wieczystej

Osoba zainteresowana nie może żądać wydania jej oryginałów dokumentów znajdujących się w księgach wieczystych. Obowiązuje bowiem zakaz wydawania księgi wieczystej poza budynek sądu rejonowego (nie dotyczy  on jedynie akt księgi wieczystej, które mogą być wydawane sądowi do wglądu jako dowód w sprawie). Może jednak na podstawie artykułu 36[2] ustawy o księgach wieczystych i hipotece (ustęp 3) wnioskować wydania odpisów tych dokumentów. Przepis ustępu 3 powołanego artykułu stanowi bowiem, iż „odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych wydaje się na żądanie osób zainteresowanych lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego. Nie wydaje się dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych, jeżeli dokumenty te stanowią podstawę wpisu”.

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty:

  1. od wniosku o wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zwykłych,
  2. od wniosku o wydanie odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zupełnych,
  3. od wniosku o wydanie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł pomnożone przez liczbę żądanych zaświadczeń.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika