Właściwość urzędu stanu cywilnego

Pytanie:

Przeprowadzam sprawę o zniesienie współwłasności i dział spadku. W sprawie wyszło, że współwłaścicielami mogą być osoby i ich zstępni. Nie są oni zainteresowani przeprowadzeniem spraw. Muszę zrobić to ja. Jak przeprowadzić postępowanie po cioci (siostra matki), która była bezdzietna mężatką? Jej mąż zmarł przed nią. Ciocia miała 3 braci i 2 siostry - wszyscy nie żyją. Czy wystarczy dołączenie aktów zgonów braci i sióstr, czy męża akt zgonu też wystarczy? Rozumiem, że to oni (rodzeństwo) będą spadkobiercami ustawowymi. Do kogo wystąpić o akty zgonu? W miejscu urodzenia, czy zgonu? Czy potrzebny jest akt małżeństwa cioci (z około 1920 roku), gdzie on może być?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli w chwili śmierci bezdzietnej osoby nie żyli jej rodzice ani mąż, dziedziczyć po niej będzie rodzeństwo. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada zstępnym.

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, wnioskodawca powinien dołączyć: odpis aktu zgonu spadkodawcy, odpis aktu małżeństwa spadkodawcy, odpis aktu zgonu małżonka oraz akt urodzenia i zgonu matki (siostry cioci) oraz odpis aktu urodzenia wnioskodawcy.

Urodzenie oraz zgon osoby rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca takiego zdarzenia.  

Akt małżeństwa sporządza się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

Odpisy wydają urzędy właściwe dla miejsca sporządzenia aktu.

Podstawą wydania odpisów są akty stanu cywilnego sporządzone w księgach przechowywanych w urzędzie stanu cywilnego. Są to księgi sporządzone przez te urzędy po 1946 r. oraz księgi przekazane przez osoby, które zgodnie z obowiązującym prawem prowadziły rejestrację stanu cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: