Wniesienie roszczenia z tytułu gwarancji

Pytanie:

Proszę o informację, czy firma usługowa świadcząca naprawy gwarancyjne na podstawie umowy z Producentem, w przypadku odmowy wykonania naprawy w ramach gwarancji (np. w przypadku uszkodzeń mechanicznych produktu) i przekazania sprawy przez klienta do sądu jest stroną w takim sporze? Warunki gwarancji określa gwarant w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Proszę także o informację, czy jeśli nie jesteśmy sprzedawcą reklamowanego przez Klienta produktu a świadczymy jedynie usługi serwisowe, istnieje możliwość odmowy przyjęcia do naprawy sprzętu od Klienta?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku, gdy producent nie wykonuje świadczeń gwarancyjnych samodzielnie, a poprzez wskazaną w gwarancji jednostkę, powstaje stosunek prawny trójstronny pomiędzy kupującym, producentem a serwisem. Zastrzeżenie, że naprawy dokona przedsiębiorstwo obsługi gwarancyjnej jest skuteczne wobec nabywcy towaru. Jeżeli przedsiębiorstwo to jest wskazane w gwarancji jako miejsce, w które ma być dostarczona objęta gwarancją rzecz, nie może się ono uchylić od obowiązku jej przyjęcia. W przypadku, gdy uchylenie się będzie miało miejsce, kupujący uprawniony z tytułu gwarancji może wystąpić na drogę sądową przeciwko serwisowi. Nie wyklucza to oczywiście odpowiedzialności odszkodowawczej producenta z tytułu nienależytego wykonania obowiązków przez wybrany przez niego serwis. Tak więc o tym, kto jest stroną w procesie zadecyduje treść pozwu, czyli kluczowy w tej sprawie będzie wybór powoda (może on pozwać zarówno producenta jak i serwisanta).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

  Z dniem 16 kwietnia 2010 roku weszła w życie Ustawa o zmianie Kodeksu cywilnego, która w art. 3 uchyliła Ustawę z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Obecnie zagadnienia (...)

 • Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

  Roszczenie o wynagrodzenie pracownika wobec pracodawcy z tytułu stosunku pracy jest roszczeniem majątkowym, ulegającym przedawnieniu. Oznacza to że w razie dochodzenia przedawnionego roszczenia, pracodawca (...)

 • Gwarancje spłaty kredytów MŚP

  Stworzenie trwałego, systemowego instrumentu wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu gwarancji spłaty kredytów, opartego na Krajowym Funduszu Gwarancyjnym to jeden (...)

 • Gwarancja a rękojmia

  Reklamację możemy złożyć zarówno z tytułu rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy), jak i z tytułu gwarancji (odpowiedzialność gwaranta). Są to dwie (...)

 • Czy możliwym jest zabezpieczenie roszczenia pieniężnego w formie depozytu?

  Artykułu 747 kodeksu postępowania cywilnego enumeratywnie wymienia sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i zgodnie z jego treścią zabezpieczyć roszczenia pieniężne można poprzez:

NA SKÓTY