e-prawnik.pl Porady prawne

Wniesienie roszczenia z tytułu gwarancji

Pytanie:

Proszę o informację, czy firma usługowa świadcząca naprawy gwarancyjne na podstawie umowy z Producentem, w przypadku odmowy wykonania naprawy w ramach gwarancji (np. w przypadku uszkodzeń mechanicznych produktu) i przekazania sprawy przez klienta do sądu jest stroną w takim sporze? Warunki gwarancji określa gwarant w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Proszę także o informację, czy jeśli nie jesteśmy sprzedawcą reklamowanego przez Klienta produktu a świadczymy jedynie usługi serwisowe, istnieje możliwość odmowy przyjęcia do naprawy sprzętu od Klienta?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wniesienie roszczenia z tytułu gwarancji

5.8.2004

W przypadku, gdy producent nie wykonuje świadczeń gwarancyjnych samodzielnie, a poprzez wskazaną w gwarancji jednostkę, powstaje stosunek prawny trójstronny pomiędzy kupującym, producentem a serwisem. Zastrzeżenie, że naprawy dokona przedsiębiorstwo obsługi gwarancyjnej jest skuteczne wobec nabywcy towaru. Jeżeli przedsiębiorstwo to jest wskazane w gwarancji jako miejsce, w które ma być dostarczona objęta gwarancją rzecz, nie może się ono uchylić od obowiązku jej przyjęcia. W przypadku, gdy uchylenie się będzie miało miejsce, kupujący uprawniony z tytułu gwarancji może wystąpić na drogę sądową przeciwko serwisowi. Nie wyklucza to oczywiście odpowiedzialności odszkodowawczej producenta z tytułu nienależytego wykonania obowiązków przez wybrany przez niego serwis. Tak więc o tym, kto jest stroną w procesie zadecyduje treść pozwu, czyli kluczowy w tej sprawie będzie wybór powoda (może on pozwać zarówno producenta jak i serwisanta).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ