e-prawnik.pl Porady prawne

Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Pytanie:

Chciałbym nabyć na własność nieruchomość rolną, której jestem użytkownikiem wieczystym. Co powenien zawierać wniosek o takie przekształcenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

10.11.2011

Zgodnie z art. 1 tej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

„Osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne”.


Ustawa nie precyzuje, co powinien zawierać wniosek, dlatego należy stosować w tej kwestii odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania Administracyjnego odnośnie pism składanych w tym postępowaniu. Wniosek powinien więc zawierać co najmniej: wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz podpis osoby wnoszącej. Z wnioskiem o przekształcenie można wystąpić do dnia 31 grudnia 2012 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ