Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy

Pytanie:

Rok temu skierowano przeciwko mojemu dłużnikowi akt oskarżenia do sądu. Został oskarżony za oszustwo. Ja jestem osobą pokrzywdzoną w tej sprawie. Od dawna dysponuję przeciwko niemu prawomocnym nakazem zapłaty, ale postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne. Dłużnik kpi sobie ze mnie - odkąd mnie oszukał, nie prowadzi samodzielnie działalności gospodarczej. Jest natomiast współprowadzącym dobrze prosperującej spółki cywilnej, ale w świetle prawa komornik nie ma możliwości zajęcia konta tej spółki lub składników jej majątku. W takiej sytuacji zmuszenie dłużnika do zapłaty na mocy wyroku karnego mówiącego o obowiązku naprawienia szkody w okresie zawieszenia kary pozbawienia wolności wydaje się być jedynym sposobem. Niestety, nie mogę doczekać się terminu sprawy w sądzie. Czy jest możliwość ponaglenia sądu poprzez napisanie wniosku o przyspieszenie terminu z podaniem okoliczności, o których wspomniałem? Jaką formę powinien mieć taki wniosek?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pokrzywdzony, nawet jeśli nie jest stroną jako oskarżyciel posiłkowy, ma prawo napisać do sądu prośbę o przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy, przytaczając zarazem odpowiednie argumenty. Będzie to potraktowane jako wniosek o podjęcie tych czynności, które sąd powinien przedsięwziąć z urzędu (art. 9 § 2 kpk). Obowiązkiem sądu jest takie prowadzenie postępowania, by rozstrzygnięcie nastąpiło w rozsądnym terminie (art. 2 § 1 pkt 4 kpk). Sąd nie ma jednak obowiązku uwzględnienia tego rodzaju wniosku w tym sensie, że nie musi wyznaczyć rozprawy w takim terminie, o który wnosi pokrzywdzony. Sądowi nie wolno jedynie odwlekać wyznaczenia rozprawy bez usasadnionej zwłoki; może się natomiast okazać, że np. do sądu wpłynęło bardzo wiele spraw.

Jeżeli jednak dojdzie do nieuzasadnionego przewlekania postępowania, może Pan wnieść do sądu skargę o stwierdzenie naruszenia prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki na skutek działania lub bezczynności sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

ADN

8.7.2013 12:9:36

Re: Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy

ZŁODZIEJE!!!

AaGNIESZKA WYBULT

30.3.2012 11:4:25

Re: Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy

TO ŻAŁOSNE, WNIOSKU NIE MA PROSZĘ O ZWROT PIENIEDZY

JOANNA

13.9.2011 14:23:45

Re: Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy

ALE TU WZORU WNIOSKU NIE MA!!! OSZUKALISCIE MNIE.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: