Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy

Pytanie:

Rok temu skierowano przeciwko mojemu dłużnikowi akt oskarżenia do sądu. Został oskarżony za oszustwo. Ja jestem osobą pokrzywdzoną w tej sprawie. Od dawna dysponuję przeciwko niemu prawomocnym nakazem zapłaty, ale postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne. Dłużnik kpi sobie ze mnie - odkąd mnie oszukał, nie prowadzi samodzielnie działalności gospodarczej. Jest natomiast współprowadzącym dobrze prosperującej spółki cywilnej, ale w świetle prawa komornik nie ma możliwości zajęcia konta tej spółki lub składników jej majątku. W takiej sytuacji zmuszenie dłużnika do zapłaty na mocy wyroku karnego mówiącego o obowiązku naprawienia szkody w okresie zawieszenia kary pozbawienia wolności wydaje się być jedynym sposobem. Niestety, nie mogę doczekać się terminu sprawy w sądzie. Czy jest możliwość ponaglenia sądu poprzez napisanie wniosku o przyspieszenie terminu z podaniem okoliczności, o których wspomniałem? Jaką formę powinien mieć taki wniosek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pokrzywdzony, nawet jeśli nie jest stroną jako oskarżyciel posiłkowy, ma prawo napisać do sądu prośbę o przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy, przytaczając zarazem odpowiednie argumenty. Będzie to potraktowane jako wniosek o podjęcie tych czynności, które sąd powinien przedsięwziąć z urzędu (art. 9 § 2 kpk). Obowiązkiem sądu jest takie prowadzenie postępowania, by rozstrzygnięcie nastąpiło w rozsądnym terminie (art. 2 § 1 pkt 4 kpk). Sąd nie ma jednak obowiązku uwzględnienia tego rodzaju wniosku w tym sensie, że nie musi wyznaczyć rozprawy w takim terminie, o który wnosi pokrzywdzony. Sądowi nie wolno jedynie odwlekać wyznaczenia rozprawy bez usasadnionej zwłoki; może się natomiast okazać, że np. do sądu wpłynęło bardzo wiele spraw.

Jeżeli jednak dojdzie do nieuzasadnionego przewlekania postępowania, może Pan wnieść do sądu skargę o stwierdzenie naruszenia prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki na skutek działania lub bezczynności sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

ADN

8.7.2013 12:9:36

Re: Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy

ZŁODZIEJE!!!

AaGNIESZKA WYBULT

30.3.2012 11:4:25

Re: Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy

TO ŻAŁOSNE, WNIOSKU NIE MA PROSZĘ O ZWROT PIENIEDZY

JOANNA

13.9.2011 14:23:45

Re: Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy

ALE TU WZORU WNIOSKU NIE MA!!! OSZUKALISCIE MNIE.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 6.2.2012

  Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

  Prokurator, a także finansowy organ dochodzenia może, za zgodą oskarżonego, dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o skazanie oskarżonego za zarzucane mu przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, (...)

 • 17.9.2018

  Jak odwołać się od mandatu drogowego?

  Jeśli wystawiono ci mandat drogowy, a masz pewność, że wypisano ci go niesłusznie, pamiętaj, że jest tylko kilka przypadków, kiedy można go uchylić. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób (...)

 • 20.12.2016

  Przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym

  Uchybienie terminu może jednak nastąpić bez winy strony. W takich sytuacjach możliwe jest przywrócenie uchybionego terminu, jednak sam brak winy nie jest jeszcze wystarczającą przesłanką (...)