Wniosek o przyznanie urlopu macierzyńskiego

Pytanie:

Pracownica przed porodem nie dostarczyła zaświadczenia lekarskiego o przewidywanym terminie porodu. Urodziła dziecko 20.05.2007r. Czy pracownica zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego? Czy pracodawca udziela urlop macierzyński od dnia porodu bez wniosku pracownicy?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pracownicy w ciąży przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

 1. 18 tygodni przy pierwszym porodzie,

 2. 20 tygodni przy każdym następnym porodzie,

 3. 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Pracownica może wykorzystać urlop macierzyński częściowo przed dniem porodu, częściowo po dniu porodu. Aby wykorzystać część urlopu macierzyńskiego przed porodem, pracownica składa pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego. Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim. Jeżeli pracownica nie korzystała z urlopu macierzyńskiego przed porodem, cały urlop macierzyński przysługuje po porodzie. W tym przypadku pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu. Urlop macierzyński przysługuje z mocy prawa, bez składania wniosku o przyznanie urlopu macierzyńskiego przez pracownicę. W praktyce jednak, dla wyeliminowania nieporozumień, wniosek taki jest składany.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.3.2016

  Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim.

  Pracodawca powinien zapewnić pracownicy wracającej po urlopie macierzyńskim  możliwość powrotu na dotychczasowe miejsce pracy na dotychczasowych warunkach zatrudnienia co do miejsce oraz wynagrodzenia. 

 • 25.3.2015

  Urlop macierzyński - ile trwa?

  W ostatnim czasie weszło w życie wiele nowelizacji prawa pracy, regulujących na nowych zasadach uprawnienia zawiązane z macierzyństwem przysługujące pracownikom. Wydłużono okresy pozostawania (...)

 • 8.9.2017

  Urlopy dla rodziców

  Od stycznia do lipca br. z urlopów dla rodziców skorzystało ponad 500 tys. osób w tym 402 tys. kobiet i 97,3 tys. mężczyzn. To ponad 20 tys. więcej niż w analogicznym okresie w 2016 r. Ile urlopów (...)

 • 19.5.2016

  Urlop ojcowski

  Pracownicy – ojcowie, mogą korzystać z urlopu ojcowskiego od 2010 roku. Instytucja ta została wprowadzona do Kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz (...)

 • 10.1.2015

  Zasiłek macierzyński

  Wysokość zasiłku macierzyńskiego, zasady przyznawania, okres wypłacania. Zasiłek macierzyński bez ubezpieczenia chorobowego.