Wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury

Pytanie:

"Otrzymałam odmowną decyzję na wniosek o wcześniejszą emeryturę. Pomimo tego, iż spełniam warunek wieku i czasu lat składkowych i nieskładkowych. Mam 57 lat, 37 lat przepracowanej i udokumentowanej pracy składkowej i nieskładkowej. Odmowną decyzję odnośnie wcześniejszej emerytury otrzymałam bo w momencie składania wniosku o wcześniejszą emeryturę nie byłam pracownikiem - wniosek złożony z datą 8 maj 2006 a stosunek pracy i świadectwo pracy było z datą 30 kwiecień czyli 8 dni różnicy. Ponadto od lat równolegle z wykonywaną pracą na umowę o pracę, prowadzę również działalność gospodarczą. Odmowę dostałam z powodu tego, że ZUS stwierdził że nie byłam już pracownikiem i dlatego emerytura wcześniejsza mi nie przysługuje. Dziwne, spełniam wszystkie warunki - wiek, lata pracy, ponad 6 miesięcy ostatniej pracy itp. Nie byłam świadoma, że data wniosku musi być spójna z datą świadectwa pracy. Czy ZUS miał podstawę do odmowy decyzji o wcześniejszej emeryturze?"

Odpowiedź prawnika: Wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury

Ubezpieczona urodzona przed dniem 1 stycznia 1949 r., która nie osiągnęła wieku emerytalnego, może przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku 55 lat, jeżeli ma co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy. Emerytura wcześniejsza, przysługuje ubezpieczonym, którzy ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, byli pracownikami oraz w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawali w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy, chyba że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę są uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jak zatem wynika posiadanie w ostatnich 24 miesiącach okresu ubezpieczenia w wymiarze 6 miesięcy nie jest wystarczającą przesłanką do uzyskania emerytury wcześniejszej po osiągnięciu wieku i posiadaniu odpowiednich okresów składkowych i nieskładkowych. Nie ma przeszkód, aby osoba prowadząca działalność gospodarczą równocześnie pracowała w oparciu o umowę o pracę jednak, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych objął ją pracowniczym ubezpieczeniem społecznym musi faktycznie takie zatrudnienie wykonywać a celem zawartej umowy o pracę musi być zamiar jej wykonywania. Pani wykonywała umowę o pracę niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem pozostawała w stosunku pracy. Taka sytuacja jest jak najbardziej dopuszczalna.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 16 maja 2006 r., sygn. akt I UK 284/2005 na podstawie art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wcześniejszą emeryturę mogą uzyskać: kobiety po osiągnięciu wieku 55 lat posiadające odpowiedni staż. Osoba, która zgłasza taki wniosek musi być zatrudniona przed zgłoszeniem wniosku, nie jest zaś wymagane zatrudnienie w dniu osiągnięcia uprawniającego wieku. Wcześniejsza emerytura nie jest też uzależniona od tego, czy ubezpieczony zgłasza wniosek w dniu, w którym osiąga wymagany wiek, może to zrobić później. Zatem wynika z tego orzeczenia, że niestety ZUS miał rację.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika