Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Pytanie:

"Sąd karny może zastosować warunkowe umorzenie postępowania wobec sprawcy, który spełnia wszystkie przesłanki art. 66 kk. Co w przypadku, jeśli prokurator w ogóle nie zwróci się do sądu z takim wnioskiem, tylko od razu prześle akt oskarżenia? Czy w takiej sytuacji sąd \"ma związane ręce\"? Czy może zastosować sam takie warunkowe umorzenie na podstawie akt, które przesłał prokurator, nie uznając tym samym aktu oskarżenia? Czy oskarżony sam, w trakcie pierwszej rozprawy, może poprosić o warunkowe umorzenie? A czy - jeśli oskarżony ma obrońcę - może to zrobić obrońca na I rozprawie?"

Odpowiedź prawnika: Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Jeżeli spełnione są przesłanki uzasadniające warunkowe umorzenie postępowania, prokurator może zamiast aktu oskarżenia sporządzić i skierować do sądu wniosek o takie umorzenie.

Brak wniosku prokuratora o warunkowe umorzenie nie stoi na przeszkodzie wydaniu przed rozprawą takiego postanowienia przez sąd z urzędu lub na wniosek innej strony (oskarżonego, jego obrońcy).

Według art. 66 k.k. warunkowe umorzenie jest możliwe, jeżeli okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, wina i szkodliwość społeczna czynu nie są znaczne, sprawca nie był dotąd karany za przestępstwo umyślne, jego postawa, właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że mimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności zaś nie popełni już przestępstwa, zaś sprawa dotyczy czynu zagrożonego karą nie przekraczającą trzech lat pozbawienia wolności (lub karą łagodniejszego rodzaju).


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika