e-prawnik.pl Porady prawne

Wniosek o wyborze formy opodatkowania

Pytanie:

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o wyborze formy opodatkowania ? karta podatkowa?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wniosek o wyborze formy opodatkowania

14.4.2011

Podatnicy powinni wniosek ten złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nie później

niż do 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna w roku podatkowym

działalność gospodarczą, z której dochody może rozliczyć za pomocą karty - przed rozpoczęciem

tej działalności. Właściwy miejscowo w sprawie podatku dochodowego opłacanego w formie

karty podatkowej jest naczelnik urzędu skarbowego według miejsca położenia zorganizowanego

zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, a w razie

niedopełnienia zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez

posiadania zorganizowanego zakładu - według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby

spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki - według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

Wskazać przy tym trzeba, że raz złożony wniosek stanowi podstawę do rozliczania w formie karty

podatkowej w następnych latach podatkowych, o ile podatnik nie zrezygnuje z tej formy opodatkowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ