Wpis prawa własności osoby małoletniej do KW

Pytanie:

Czy małoletni będący właścicielem nieruchomości wpisywany jest do księgi wieczystej jako właściciel i czy jest przyjmowany w poczet członków spółdzielni?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych (art. 3). Z tego przepisu wynika, iż każda osoba fizyczna, w tym także osoba małoletnia może być członkiem spółdzielni. Jeżeli osoba małoletnia jest właścicielem prawa do nieruchomości (np. własnościowego prawa do lokalu, bądź odrębnej własności), to powinna zostać ujawniona (wpisana) do księgi wieczystej (nie ma znaczenia, że jest ona osobą małoletnią, istotne jest ujawnienie prawa do danej nieruchomości - komu ono przysługuje).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Halina

31.7.2018 18:49:2

Re: Wpis prawa własności osoby małoletniej do KW

Bardzo dziękuję za szybką, czytelną i zrozumiałą odpowiedź prawną


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: