Wpis służebności mediów w księdze wieczystej

Pytanie:

"Czy zapis w akcie notarialnym zakupu działki mówiący, że właściciel drogi prowadzącej do niej (będący jednocześnie dotychczasowym właścicielem sprzedawanej działki) zgadza się na prowadzenie po tej drodze infrastruktury technicznej dla działki, będącej przedmiotem umowy powinien znaleźć się w KW jako tzw. służebność mediów? Czy istnieje standardowy zapis w KW na temat służebności mediów analogiczny do służebności przechodu i przejazdu? Jak brzmi taki standardowy zapis?"

Odpowiedź prawnika: Wpis służebności mediów w księdze wieczystej

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż same przepisy nie regulują wprost służebności mediów. Dlatego też, zgodnie z utartym poglądem i przyjętym orzecznictwem do służebności mediów stosuje się przepisy dotyczące drogi koniecznej. Kodeks cywilny nie przewiduje wprost w żadnym przepisie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na obciążeniu nieruchomości sąsiedniej prawem przeprowadzenia sieci i przewodów elektrycznych, energetycznych, paliwowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i innych podobnych urządzeń przesyłowych.

Nie ma rzeczywiście przeszkód, aby służebność taką ustanowić w drodze umowy. Faktycznie jednak niezbędne jest dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Wpis służebności następuje na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawie o księgach wieczystych i hipotece i wyrysu z mapy ewidencyjnej, na którym uwidoczniona została droga owych mediów, opatrzonego klauzulą, że wyrys nadaje się do wpisu w księdze wieczystej.

Ów dokument na potrzeby ksiąg wieczystych musi jednak zostać sporządzony w formie aktu notarialnego, aby mógł stanowić podstawę wpisu. Forma aktu notarialnego potrzebna jest tylko dla oświadczenia właściciela, który prawo ustanawia. Podstawą wpisu jest więc akt notarialny obejmujący oświadczenie właściciela o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego. Jeżeli źródłem powstania ograniczonego prawa rzeczowego jest orzeczenie sądowe albo decyzja administracyjna, podstawą wpisu jest to orzeczenie albo ta decyzja.

W odpowiedzi na postawione przez użytkownika pytanie, jeżeli we wspomnianym akcie notarialnym znalazło się takie oświadczenie właściciela, który ową służebność ustanawia, to jest to wystarczające dla skutecznego ustanowienia takiej służebności. Bowiem wpis do księgi wieczystej ma charakter deklaratoryjny (czyli powstanie prawa nie jest uzależnione od wpisu do KW). Jednakże należy pamiętać, iż ujawienie takiej służebności w księdze wieczystej daje obydwu stronom większą pewność obrotu prawnego. O formie zapisu takiej służebności decyduje referendarz sądowy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika