Wpływ członków spółdzielni na opłaty przez nią ustalane

Pytanie:

Kto może wpływać na opłaty ustalane przez spółdzielnię mieszkaniową?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 W sytuacji opłat nakładanych legalnie przez spółdzielnie można jedynie wpłynąć na wysokość stawki. Informujemy, ze zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2003.119.1116 ze zm.), projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań,
powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Członkowie mają prawo zgłaszać powyższe projekty uchwał i żądania w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.
Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Jednocześnie członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zarząd
spółdzielni jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY