Wspólnicy sp. z o.o. a wynagrodzenie za zarząd

Pytanie:

Czy dwaj wspólnicy posiadający po 50% udziałów w sp. z o.o. będący równocześnie członkami zarządu tej spółki mogą podjąć uchwałę przyznającą sobie (członkowie zarządu będący równocześnie wspólnikami) wynagrodzenie z tytułu funkcji w zarządzie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podpisanie umowy (menedżerskiej, zlecenia, o pracę) oraz ustalenie w niej wynagrodzenia członka zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej lub pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Wybór między tymi dwoma sposobami należy do spółki. Jeśli decyzję mają podjąć sami wspólnicy (nie ma znaczenia, że to oni mają być członkami zarządu), to nie wystarczy sama uchwała ustalająca wynagrodzenie dla nich. Konieczne jest podjęcie uchwały, na mocy której udzielone zostanie innej osobie pełnomocnictwo. Nie ma potrzeby spisywania osobnego dokumentu pełnomocnictwa, gdyż jest nim przedmiotowa uchwała wspólników.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Jerzy

15.11.2009 22:8:46

Re: Wspólnicy sp. z o.o. a wynagrodzenie za zarząd

Dla zainteresowanych jak prawidłowo zawrzeć umowę z własną spółką: http://www.sp-z-oo.pl/odpowiedzi-na-pytania


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: