Wspólność małżeńska - zbycie udziału

Pytanie:

Razem z mężem jesteśmy współwłaścicielami (po połowie) domu jednorodzinnego. Czy mąż może odsprzedać komuś swoją połowę bez mojej wiedzy i zgody?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli faktycznie jesteście Państwo współwłaścicielami, a dom nie jest składnikiem wspólności majątkowej małżeńskiej, to mąż Pani rzeczywiście może sprzedać swój udział, który jak wynika z opisu stanu faktycznego wynosi ½. Dom stanowi przedmiot współwłasności, czyli jesteście Państwo właścicielami udziałów stanowiących ½ jeżeli między Państwem istnieje ustrój majątkowy małżeński nazywany mianem rozdzielności (gdy podpisaliście Państwo umowę majątkową małżeńską, czyli popularnie nazywaną intercyzę). Dom stanowić może Państwa współwłasność, a  nie przedmiot wspólności majątkowej małżeńskiej, tylko w takim wypadku w trakcie trwania małżeństwa. Ewentualnie, gdy został między Państwem orzeczony rozwód, bądź przynajmniej została orzeczona separacja.

Jeżeli natomiast pomiędzy Państwem nadal obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej i ów dom jest nią objęty, to nie ma żadnej przewidzianej prawem możliwości, aby mąż Pani mógł skutecznie w chwili obecnej zbyć swój udział, gdyż de facto nie jest on ustalony, dopóki ustrój wspólności trwa.

Owa wspólność majątkowa małżeńska określana jest mianem współwłasności łącznej, której charakterystycznymi cechami, różniącymi ją od współwłasności w częściach ułamkowych, jest to, że jest to wspólność bezudziałowa, w czasie jej trwania małżonkowie nie mogą rozporządzać swoimi prawami do majątku wspólnego i nie mogą wyzbyć się ich na rzecz osób trzecich.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: