Wstrzymanie rozbiórki budynku

Pytanie:

"Postawiłem tymczasowy obiekt nietrwale umocowanym gruncie, który w każdej chwili można rozebrać w miejscu istniejącej szopy, którą inny użytkownik bez pozwolenia rozebrał. Obiekt, który postawiłem kazał inspektor budowlany decyzją administracyjną rozebrać, od decyzji odwołalem do wojewódzkiego inspektora budowlanego, który utrzymał decyzję w mocy. Na decyzję złożyłem skargę do NSA. Przed wysłaniem skargi złożyłem wniosek do inspektora budowlaneg I instancji, o wstrzymanie wykonania decyzji rozbiórki do czsu orzeczenia NSA. Jaka jest podstawa prawna do wstrzymania rozbiórki?"

Odpowiedź prawnika: Wstrzymanie rozbiórki budynku

Co do zasady, decyzje wydane w drugiej instancji są natychmiast wykonalne, a wniesienie skargi do NSA nie powoduje wstrzymania wykonania decyzji (art. 40 ustawy o NSA), aczkolwiek od tej zasady istnieją wyjątki. Jeżeli do NSA wpłynie skarga na decyzję, Sąd ten przesyła jej odpis organowi, którego działanie zaskarżono, a organ ten zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na skargę w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu skargi oraz przesłania do NSA akt sprawy. Jeżeli organ nie dokona tych czynności w terminie 30-dniowym, NSA z urzędu wstrzymuje wykonanie zaskarżonej decyzji. Wstrzymanie wykonania decyzji może także nastąpić, gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wstrzymanie w tym przypadku może nastąpić z urzędu albo na wniosek strony. Wniosek powinien być jednak skierowany do NSA, a nie organu budowlanego I instancji, gdyż to NSA jest władny wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika