e-prawnik.pl Porady prawne

Wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej

Pytanie:

Członek rady nadzorczej spółki z o. o. został powołany do rady nadzorczej na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników 31 maja 2006 roku na okres trzyletniej kadencji. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych mandat członka rady nadzorczej wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Umowa spółki nie stanowi inaczej. Mając na uwadze datę wyboru do rady nadzorczej spółki z o. o. w dniu 31 mają 2006 r. czy ostatnim pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w opisanej sytuacji trzyletniej kadencji będzie rok 2008 czy też dopiero 2009, a w takim przypadku czy należałoby brać pod uwagę zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki w 2009 czy też w 2010 roku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej

24.2.2009

Zgodnie z brzmieniem art. 218 § 2 Kodeksu spółek handlowych w przypadku powołania członków rady nadzorczej i komisji rewizyjnej na okres dłuższy niż rok, ich mandaty wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Stąd należy przyjąć, że jeżeli członek rady nadzorczej został powołany w trakcie trwania roku obrotowego, jego mandat ulega przedłużeniu do dnia odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji (chyba że umowa przewiduje wspólne wygaśnięcie kadencji wszystkich członków rady nadzorczej bez względu na czas kiedy zostali powołani). Jeżeli więc w przedstawionym opisie stanu faktycznego członek rady nadzorczej został powołany w dniu 31 maja 2006 r. na 3-letnią kadencję, jego mandat wygaśnie w dniu odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2009, czyli w praktyce w 2010 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ