Wygaśnięcie prawa do renty rodzinnej

Pytanie:

Osoba studiująca, posiadająca rentę rodzinną po zmarlym ojcu, w dniu 04 września 2004 r. kończy 25 lat. Czy w tym dniu jest ona już na piątym ostatnim roku studiów (zaliczone wszystkie egzaminy przed wakacjami) i w związku z tym będzie jeszcze przez rok otrzymywać rentę rodzinną?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Uprawnione są do niej między innymi dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione. Ustawa stanowi wprost, iż dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Wynika z tego, iż renta rodzinna nadal będzie przysługiwać, aż do zakończenia studiów (pomimo, iż osoba, której dotyczą powyższe uwagi 25 lat życia ukończy we wrześniu, czyli de facto przed rozpoczęciem roku akademickiego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Grażyna Wichrowsk

6.5.2018 11:7:41

Re: Wygaśnięcie prawa do renty rodzinnej

Czy studia zaoczne są traktowane jako nauka? Czy należy się nadal renta po matce, mimo że zajęcia są tylko w soboty i niedziele?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: