e-prawnik.pl Porady prawne

Wygaśnięcie służebności osobistej

Pytanie:

Kiedy wygasa służebność osobista?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Służebność osobista wygasa w ściśle określonych przypadkach, wymienionych w przepisach dotyczących ograniczonych praw rzeczowych:
- w razie śmierci osoby fizycznej na rzecz której została ustanowiona (art. 299 k.c.) - jednak można się umówić, że po śmierci uprawnionego służebność mieszkania przysługiwać będzie jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi (art. 301 § 2 k.c.);
- jeżeli przejdzie na właściciela rzeczy obciążonej albo jeżeli ten, komu prawo takie przysługuje, nabędzie własność rzeczy obciążonej (art. 247   k.c.) - tzw. konfuzja;
- wskutek orzeczenia sądowego - Właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, (art. 294 w zw. z 297 k.c.). Jeżeli służebność utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia. (art. 295 w zw. z 297 k.c.);
- wskutek niewykonywania przez lat dziesięć (art. 293 § 1 w zw. z 297 k.c.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY