Rozdzielność majątkowa a własność nabytych rzeczy

Pytanie:

W lutym 2004 aktem notarialnym ustanowiliśmy rozdzielność majątkową bez podziału majątku. Dom i pozostałe nieruchomości nadal stanowiły wspólną własność. W 2009 aktem notarialnym przeprowadziliśmy podział majątku w którym dostałem dom z wyposażeniem, część pieniędzy zlokalizowanych w funduszu, i samochód zarejestrowany na mnie. Żona działkę i lokal w którym mieścił się gabinet lekarski. Była wyraźnie mowa w akcie notarialnym: dom z wyposażeniem. Ja nie pracuję od wielu lat, a rachunki za zakupione przedmioty po 2004-tym roku posiada żona, bo były przez nią kupowane. Akt z 2004 brzmi strony wyłączają wspólność ustawowa majątku nabytego przez oboje lub jednego z nich, z wyjątkiem majątku nabytego bezpłatnie, gdy spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowi/rozdzielność majątkowa/ Teraz żona chce zwrotu rzeczy będących wyposażeniem twierdząc, że wszystko co kupiła po ustanowieniu rozdzielności należy do niej np: piekarnik, pralka, wyciąg kuchenny, grzejniki, meble itp. i chce mnie podać do sądu o zwrot tych rzeczy. Czy muszę je oddać i czy żona może zażądać pieniędzy zamiast zabrania przedmiotów i czy musiałbym jej za nie zapłacić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przeprowadzenie analizy stanu faktycznego prowadzi do następujących wniosków. W 2004 r. ustanowiona została między Państwem rozdzielność majątkowa. Z chwilą tą zniesiona została wspólność ustawowa, a przedmioty nabywane przez oboje małżonków będą wchodzić w skład ich majątku osobistego. Jeśli bowiem umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, w myśl art. 51 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, została zawarta w czasie trwania wspólności ustawowej, to do majątku osobistego małżonka wejdą przedmioty nabyte przez każdego z nich po zawarciu umowy powiększając istniejący do tej pory majątek osobisty. W przypadku, gdyby przedmioty stanowiące wyposażenie domu zakupione były przez Państwa wspólnie (po ustanowieniu rozdzielności w 2004 r.), to pomimo tego, że nie byłyby objęte wspólnością ustawową stanowiłyby współwłasność w częściach ułamkowych. Brak współudziału finansowego z Pana strony w nabyciu przedmiotów stanowiących wyposażenie oznacza, że należą one wyłącznie do żony. Sformułowanie z treści aktu notarialnego, że otrzymuje Pan dom z wyposażeniem dotyczy tych przedmiotów wyposażenia, które wchodziły w skład majątku wspólnego przed ustanowieniem rozdzielności majątkowej. Natomiast rzeczy, które zakupiła żona po ustanowieniu rozdzielności majątkowej stanowią jej własność i w tym zakresie jej żądania co do zwrotu rzeczy są uzasadnione.

Podsumowując żądania żony są uzasadnione tylko w takim zakresie w jakim dotyczą przedmiotów zakupionych tylko przez nią po ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY