e-prawnik.pl Porady prawne

Wyjazd za granicę a zasiłek rodzinny

Pytanie:

W dniu 11.09.2006 r do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynął wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego na dwójkę dzieci. Po rozpatrzeniu wniosku w dniu 18.09.06 OPS wydał decyzję przyznającą zasiłek rodzinny do sierpnia tego roku (po 64,00 na dziecko). W dniu 18 lipca 2007 r mąż wnioskodawczyni złożył oświadczenie, że żona od 2 kwietnia 2007 r pracuje legalnie w Holandii i napisał jakie osiąga dochody. Za maj i czerwiec pobrano świadczenie, gdyż dopiero informację taką złożono w lipcu. W związku z tym od dnia 01.05.2007 r zasiłek rodzinny wnioskodawcy nie przysługuje. Za dwa miesiące będą to nienależnie pobrane świadczenia. Czy w tej sytuacji należy decyzję z 18.09.2006 r zmienić czy uchylić, skoro wnioskodawca pracuje w kraju Unii?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wyjazd za granicę a zasiłek rodzinny

19.7.2007

Zgodnie z art. 23 a ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych wyjeżdża do innego państwa UE po wydaniu przez organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jeśli marszałek stwierdzi, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, kierownik OPS uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jednocześnie marszałek województwa wydaje decyzję w sprawie świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Więcej informacji w artykule Zasiłek rodzinny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ