e-prawnik.pl Porady prawne

Wykluczenie z postępowania przetargowego

Pytanie:

Nasza firma bierze udział w przetargu na usługi organizowanym wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Przetarg dotyczy pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy budowie Zakładu Uzdatniania Wody (chodzi o nadzór inwestorski na budowie we wszystkich branżach zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego). Nasza firma należy do holdingu kilku firm działających w różnych branżach. Do holdingu należy także firma wykonawcza zajmująca się budową stacji uzdatniania wody. Firma ta także zamierza wystartować w przetargu dotyczącym tego projektu z tym, że będzie to przetarg na roboty. Przetarg na roboty zorganizowany będzie za kilka miesięcy. Nasze firmy nie są powiązane ze sobą kapitałowo w żaden sposób. Nie ma między nami stosunków zależności/dominacji. To co nas łączy to wspólny właściciel większościowych udziałów w obu firmach. Czy w sytuacji, gdy nasza firma uzyska zlecenie na Inżyniera Kontraktu, a następnie druga firma wygra przetarg na Wykonawcę robót Zamawiający będzie mógł podpisać umowy z obiema firmami, czy też będzie zobowiązany do ich wykluczenia (obu czy jednej?) z postępowań przetargowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wykluczenie z postępowania przetargowego

17.8.2006

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje w podobnej sytuacji ograniczeń. Powiązania „właścicielskie” między spółkami nie stanowią podstawy do wyłączenia z przetargu ani do odmówienia zawarcia umowy. Druga ze spółek mogłaby zostać wykluczona w przedstawionym przypadku w zasadzie tylko wtedy, gdyby wykonywała bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ