e-prawnik.pl Porady prawne

Wykreślenie służebności na rzecz gminy

Pytanie:

Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, czyli gminy. Czy dla wykreślenia tej służebności rada Gminy powinna podjąć stosowną uchwałę, czy też dostatecznym wymogiem proceduralnym będzie zarządzenie Burmistrza?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wykreślenie służebności na rzecz gminy

8.9.2005

Do kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, a dotyczących między innymi określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Zanim rada gminy uchwali takie zasady, wójt (burmistrz, prezydent) może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Z kolei do kompetencji wójta należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz zadań gminy (np. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,  określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym,  wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W związku z tym należy uznać, iż decyzja o zwolnieniu ze służebności należy przede wszystkim do rady gminy.

Jeżeli jednak rada gminy uchwaliła zasady dotyczące postępowania właśnie w takich sprawach, to organem uprawnionym do podjęcia odpowiednich działań może być wójt.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ