Wymiana karty pobytu

Pytanie:

Jakie kroki ma podjąć cudzoziemiec, zamieszkały w Polsce (karta czasowego pobytu, współmałżonek obywatela polskiego), w celu zmiany danych osobowych na karcie czasowego pobytu? Cudzoziemiec zmienia nazwisko (ale nie ma to związku ze zmianą nazwiska w związku ze ślubem), po otrzymaniu ze swojej ambasady nowego paszportu dane na nim będą inne niż na karcie pobytu. Ponieważ cudzoziemiec jest spoza UE, jedynie karta pobytu lub wiza uprawniają go do pobytu w Polsce.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 77 ptk. 1) ustawy o cudzoziemcach, cudzoziemiec jest obowiązany wymienić posiadaną kartę pobytu w przypadku m. in. zmiany danych w nich zamieszczonych. Cudzoziemiec - w celu zmiany danych w karcie pobytu - musi przedstawić odpowiedni wniosek organowi, który wydał kartę pobytu. Zgodnie z art. 78 ustawy, wniosek o wymianę karty pobytu zawiera:

 • dane cudzoziemca oraz objętych wnioskiem dzieci i innych osób wpisanych do dokumentu podróży, w zakresie niezbędnym do wydania lub wymiany karty pobytu lub dokumentu;

 • adres zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące.

Ponadto, cudzoziemiec jest obowiązany przedstawić dokument potwierdzający jego tożsamość (np. dotychczasową kartę pobytu), a cudzoziemiec ubiegający się o wymianę karty pobytu ważny dokument podróży (np. nowy paszport), i dołączyć do wniosku:

 • fotografie osób objętych wnioskiem; 

 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku

W szczególnie uzasadnionym przypadku, jeżeli cudzoziemiec ubiegający się o wymianę karty pobytu nie posiada i nie ma możliwości uzyskania ważnego dokumentu podróży, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.12.2004

  Nowe zasady dotyczące rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadziło nowe zasady rejestracji bezrobotnych. Określa ono tryb rejestracji, sposób prowadzenia (...)

 • 31.10.2006

  Diety zagraniczne - Sposób rozliczania delegacji zagranicznych

  Podróżą służbową odbywaną poza granicami kraju jest wykonywanie zadania w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę. Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się w takim (...)

 • 17.1.2019

  Stawki karty podatkowej na 2019 rok

  Stawki karty podatkowej obowiązujące w 2019 r., w porównaniu z 2018 r., uległy podwyższeniu o ok. 1,7%.

 • 16.3.2017

  Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)

 • 11.2.2015

  Karta podatkowa 2015

  Jak zmieniają się stawki karty podatkowej i ile wyniosą w 2015 roku? Jak wybrać tą metodę opodatkowania zamiast ogólnych zasad opodatkowania na podstawie skali podatkowej?