Wymiar czasu pracy agenta nieruchomości

Pytanie:

Czy prawo określa na jaką część etatu lub w jakiej formie powinna być zatrudniona osoba posiadająca licencję agenta nieruchomości aby firma mogła legalnie działać na rynku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 179 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwe, w przypadku gdy czynności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami będą wykonywane przez pośredników w obrocie nieruchomościami. Oznacza to, że wszelkich czynności rozumianych przez ustawę, jako czynności w obrocie nieruchomościami winna wykonywać osoba fizyczna posiadająca stosowną licencję.

Jednocześnie, jak stanowie art. 19 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447)  jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych. Oznacza to, że przedsiębiorca (nikoniecznie osoba fizyczna) może prowadzić działalność polegającą na pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, ale do wykonywania czynności o tym charakterze musi zatrudnić licencjonowanego pośrednika. 

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazują, że pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje zawód: 

1) prowadząc działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, lub 

2) w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - przy czym nie określają wymogu minimalnego wymiaru czasu pracy (wielkości etatu).

Oprócz wyżej cytowanego art. 179 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przepisy tej ustawy wskazują jedynie, że podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 179 ust. 3, w kilku miejscach lub oddziałach zapewnia, aby w każdym z tych miejsc czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami były wykonywane wyłącznie przez pośredników w obrocie nieruchomościami (art. 179 ust. 5), a nadto że pośrednik wykonuje czynności osobiście lub przy pomocy innych osób wykonujących czynności pomocnicze i działających pod jego bezpośrednim nadzorem, ponosząc za ich czynności odpowiedzialność zawodową określoną w ustawie (art. 180 ust. 2).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY