Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego

Pytanie:

W Firmie zatrudnieni są również pracownicy w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1/4 oraz 1/2 etatu. Zgodnie z ustalonym harmonogramem czasu pracy pracownicy wykonują pracę codziennie, tj. od poniedziałku do piątku w wymiarze odpowiednio: dwóch godzin lub czterech godzin. Na podstawie art. 154 paragraf 1 pkt 2) Kodeksu pracy, wymiar urlopu dla tych pracowników wynosi 26 dni. Wyliczając wymiar urlopu zgodnie z paragrafem 2 w art. 154 K.P., w pierwszym przypadku należałoby udzielić 56 godzin tj. 28 dni urlopu, natomiast w drugim przypadku 104 godziny tj. 26 dni urlopu. W konsekwencji Firma będzie zobowiązana zapłacić za 28 dni urlopu i za 26 dni urlopu w drugim przypadku. Powyższe wydaje się niezgodne z treścią przepisu paragrafu 3 w art. 154 K.P. i wobec tego w pierwszym przypadku pracownik zatrudniony na 1/4 etatu nie mógłby otrzymać i tak więcej urlopu niż 26 dni i tylko za 26 dni otrzymać wynagrodzenie. Proszę o odpowiedź czy Firma ma rację? Drastyczniej sprawa wyglądałaby w sytuacji pracownika zatrudnionego w wymiarze 1/8 etatu (czyli 4 dni wymiaru urlopu x 8 godzin = 32 godziny : 1 godzinę = 32 dni urlopu; co wydaje się nader absurdalne).

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Interpretacja przepisów dotyczących urlopu pracowników w pytaniu została przeprowadzona nieprawidłowo. Mianowicie od 1 stycznie 2004 r. obowiązuje faktycznie znowelizowana wersja kodeksu pracy. Zgodnie z jego treścią (art. 154 kodeksu pracy)Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Natomiast wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony powyżej, niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. W praktyce oznacza to, że jeżeli pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu w roku kalendarzowym, a jest zatrudniony na 1/2 etatu, to rocznie przysługuje mu urlop w wymiarze 13 dni. Natomiast pracownikowi zatrudnionemu na 1/4 etatu przysługiwać będzie rocznie u tego pracodawcy 7 dni urlopu. Należy bowiem przeprowadzić działanie: 26 dni urlopu pomnożyć przez ułamek stanowiący odzwierciedlenie wymiaru zatrudnienia (tu 1/4), wynik to 6,5. Zgodnie z art. 154 paragraf 2 należy wynik zaokrąglić w górę, co daje 7 dni. Proszę przy tym pamięać, iż łączny wymiar urlopu takiego pracownika w tym roku kalendarzowym nie może przekroczyć wymiaru, jaki mu przysługuje, czyli w tym wypadku 26 dni.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: