Wymogi dla udzielania pożyczek w ramach firmy

Pytanie:

"Prowadzę działalność gospodarczą (ubezpieczeniową), posiadam pewną kwotę, chciałbym udzielać pożyczek gotówkowych, czy trzeba to gdzieś zgłosić, czy może to być prowadzone poza działalnością gospodarczą?. Chciałbym to robić na wzór; pożyczka w wysokości np.: 500 PLN na 1 mc, koszt pożyczki 30% w skali miesiąca, czy umowa cywilno prawna wystarczy?"

Odpowiedź prawnika: Wymogi dla udzielania pożyczek w ramach firmy

Jeżeli chce się udzielać pożyczek w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, to należy zmienić przedmiot jej prowadzenia (np. rozszerzyć go). Trzeba to zgłosić to właściwego rejestru (np. ewidencji działalności gospodarczej). Ponadto taka działalność będzie również podlegać pod przepisy Ustawy o Kredycie konsumenckim (Dz.U.2001.100.1081), która w szerokim zakresie reguluje tą problematykę. Zgodnie z Art. 2 Przez umowę o kredyt konsumencki bowiem, rozumie się umowę, na mocy której przedsiębiorca w zakresie swojej działalności, zwany dalej "kredytodawcą" , udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci. Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:

  • umowę pożyczki,
  • umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego,
  • umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego,
  • umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy,
  • umowę, na mocy której kredytodawca zobowiązany jest do zaciągnięcia zobowiązania wobec osoby trzeciej, a konsument - do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia,
  • umowę, na mocy której kredytodawca zobowiązuje się do udzielenia kredytu związanego z obowiązkiem wniesienia przez konsumenta, w jakiejkolwiek formie, środków pieniężnych oprocentowanych poniżej stopy rynkowej lub nieoprocentowanych.

Udzielając pożyczki należy to zrobić w formie umowy cywilnoprawnej.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika