e-prawnik.pl Porady prawne

Wynagrodzenie ławników

Pytanie:

Jaki zwrot kosztów przysługuje ławnikowi sądowemu za sesję 7 godzinną jeśli na co dzień ławnik prowadzi własną działalność gospodarczą?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie ławników

6.6.2007

Za czas wykonywania czynności w sądzie, ławnikom nie pozostającym w stosunku pracy przysługuje rekompensata. Dla ławników, których kadencja rozpoczęła się przed 1 stycznia 2004 roku, wysokość rekompensaty wynosi 2,5% kwoty bazowej dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Natomiast dla ławników, których kadencja rozpoczęła się 1 stycznia 2004 r. wysokość rekompensaty za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 3 % kwoty bazowej, stanowiącej podstawę ustalania wynagrodzenia zasadniczego asesora sądowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Wynagrodzenie ławników

Majka

1.3.2011 22:20:19

Re: Wynagrodzenie ławników

Konkretnie ile w zł.PLN wynosi dieta ławnika za jeden dzień posiedzenia w orzekaniu?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ