Wynagrodzenie prywatnego detektywa a koszty

Pytanie:

"W celu ustalenia czynu nieuczciwej konkurencji mamy zamiar wykorzystać prywatnego detektywa. Czy wynagrodzenie detektywa można uznać za koszt uzyskania przychodu w spółce? Czy wynagrodzenie detektywa za wykonane usługi będzie podstawą do roszczeń strony pozwanej?"

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie prywatnego detektywa a koszty

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródławszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Nie są kosztami uzyskania przychodu te wydatki, które zostały wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz, które nie zostały poniesione w w celu osiągnięcia przychodów z danego źródła. Wydatki na wynagrodzenie dla detektywa nie są związane z poszczególnym źródłem uzyskania przychodu.

Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Zaliczenia zatem do kosztów sądowych wynagrodzenia dla detektywa nie wydaje się zasadne. Ustawa stanowi bowiem o kosztach niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Wydatek zaś w celu uzyskania dowodów uzasadniających popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji nie jest w naszej ocenie kosztem procesu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • detektywnysa@gmai 2021-04-02 15:03:30

    Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Jeżeli wynajęcie prywatnego detektywa w związku np. z podejrzeniami wobec byłego pracownika o stosowanie praktyk, które mogą narazić firmę na straty, to wydatek ten spełnia przesłanki do uznania go za koszt podatkowy. Został bowiem poniesiony niewątpliwie w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów i zapobieżeniu poniesienia przez firmę strat.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika