Ochrona konkurencji porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Roszczenia wynikające z czynu nieuczciwej konkurencji

  Jakie roszczenia wynikają z czynu nieuczciwej konkurencji?

 • Nakłanianie do nienależytego wykonywania pracy

  Czy przedsiębiorca, który namawia pracownika innego przedsiębiorcy do nienależytego wykonywania pracy ponosi za to odpowiedzialność?

 • Wynajmujący jako podmiot nadużywający pozycji dominującej

  Czy wynajmujący może być uznany za podmiot nadużywający pozycji dominującej, jeżeli dokonuje nieuzasadnionego zróżnicowania stawek czynszu dla różnych najemców, a jednocześnie w danej miejscowości (...)

 • Przedawnienie roszczeń z czynu nieuczciwej konkurencji

  Kiedy przedawniają się roszczenia z czynu nieuczciwej konkurencji?

 • Czyn nieuczciwej konkurencji

  Czego może żądać przedsiębiorca, którego interes został naruszony czynem nieuczciwej konkurencji?

 • Działalność konkurencyjna

  Jestem udziałowcem firmy ( 4,9 % udziałów). Do 02.08.2010 bylem Prezesem tej firmy oraz pracownikiem na zasadzie umowy o pracę. Obecnie uchwałą wspólników zdjęto mnie z funkcji Prezesa , rozwiązaliśmy (...)

 • Obowiązek zachowania tajemnicy bez lojalki

  Czy pracodawca rozwiązując umowę o pracę może wymagać zachowania tajemnicy o informacjach służbowych przez 3 lata? Nie zakazuje on pracy u konkurencji i tym samym nie wypłaca odszkodowania za (...)

 • Cofnięcie koncesji

  Czy orzeczenie, że dany przedsiębiorca w swoim działaniu narusza postanowienia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów daje podstawę do odebrania koncesji?

 • Dwie spółki o tej samej nazwie

  Chciałem zawiązać sp. z o.o. nową, o takiej samej nazwie jak już istniejąca na rynku. Czy jest to możliwe? Oczywiście spółka nowa różni się udziałowcami, kapitałem i zarządem, choć siedziba (...)

 • Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego

  Zakupiłem u producenta podpałkę do grilla z etykietą na której umieszczono dane mojej firmy dla ułatwienia dystrybucji. Na etykiecie nie było ani napisu PRODUCENT ani DYSTRYBUTOR. Był tylko adres (...)

 • Nazwa spółki a ochrona konkurencji

  Mam zamiar założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy jeżeli już istnieje w danym mieście spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na przykład o nazwie "Ala Omega Poland Sp. (...)

 • Sankcje dla pracownika - nieuczciwa konkurencja

  Pracownik (przedstawiciel handlowy) po złożeniu wypowiedzenia, ale będąc jeszcze pracownikiem firmy, bez porozumienia z właścicielem firmy wykasował z PC, na którym pracował, ale stanowiącego (...)

 • Tajemnica przedsiębiorstwa przed sądem

  W sprawie gospodarczej przeciwnik zażądał dokumentów finansowych mojej firmy. Dokumenty te dotyczą m.in. wyników finansowych, umów, itp. i nie są to dokumenty powszechnie dostępne. Czy wysyłając (...)

 • Ochrona zdjęć

  Jestem właścicielem zdjęć, przedstawiających produkt, którego jestem producentem. W jaki sposób i gdzie mogę zgłosić, że są to moje zdjęcia i stanowią moją własność intelektualną(?). (...)

 • Czyn nieuczciwej konkurencji

  Konkurencyjny przedsiębiorca rozsyła do potencjalnych kontrahentów (także przedsiębiorców) maile ofertowe zawierające informację, która jest nieprawdziwa i ma skłonić klientów do zakupu. Które (...)

 • Czyn nieuczciwej konkurencji

  Konkurencja w sprytny sposób, jako że działa w segmencie produktów internetowych, publikuje na nasz temat informacje nieprawdziwe, które ta wyszukiwarka indeksuje i ułatwia działania przeciwko nam. (...)

 • Dochodzenie wierzytelności przedawnionej

  Sprzedawałem towar do firmy i ostatnia transakcja została zawarta w maju 2005 r. Od tamtego czasu wysyłałem trochę wezwań i miałem trochę obietnic ale do dnia dzisiejszego nie otrzymałem należności. (...)

 • Obowiązki przedsiębiorcy wobec UOKiK

  Znajomy prowadzi firmę. Jego dostawca został skontrolowany na okoliczność zbadania, czy nie prowadzi zakazanych praktyk. W ramach czynności sprawdzających (kontroli krzyżowej) urząd wysłał do (...)

 • Stosowanie przepisów dotyczących konkurencji

  Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 2007-02-16 (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331) w art. 137 stanowi, że traci moc ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (...)

 • Reklama kierowana do dzieci

  Sytuacja wydaje się dość prosta. Pragniemy w zgodzie z prawem pozyskiwać i umieszczać reklamy na ostatnich stronach kolorowanek dla dzieci. Chodzi o reklamę soków, jogurtów, może pasty do zębów (...)

 • Półkowe - czyn nieuczciwej konkurencji

  Od kilku lat otrzymywałem od sieci supermarketów faktury marketingowe za tzw. "półkowe". Podobno w prasie ukazała się informacja, że Trybunał uznał to za bezprawne i można domagać się zwrotu (...)

 • Odmowa podania budżetu przez zamawiającego

  Startujemy w wielu przetargach na usługi inżyniera kontraktu. W większości przypadków zamawiający nie podaje budżetu co prowadzi czasem do tego, że składane oferty nie mieszczą się w cenie. (...)

 • Cechy dozwolonej reklamy porównawczej

  Czy wskazana poniżej treść reklamy jest sprzeczna z prawem? W treści reklamy wskazujemy potencjalnym klientom, iż w związku z utrzymywaniem się na rynku wysokich cen za połączenia telefoniczne (...)

 • Ukształtowanie SIWZ a naruszenie konkurencji

  W przetargu na usługi porządkowe budynków administracyjnych urzędu miejskiego zamawiający zażądał informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gdzie wykonawca posiada (...)

 • Tajemnica przedsiębiorstwa

  Strona zlecająca określa czas zachowania tajemnicy związany z informacjami uzyskanymi w czasie wykonywania zlecenia po rozwiązaniu umowy jako \"bezterminowy\". Czy w kontekście współpracy dwóch (...)

 • Nieuczciwa konkurencja

  Gazeta umieszcza informację o pewnym wydarzeniu z udziałem firmy X. Tak się składa, że jest to informacja nieprawdziwa, gdyż powinna być wymieniona firma Y. Firma X umieszcza tę informację (jako (...)

 • Wynagrodzenie prywatnego detektywa a koszty

  W celu ustalenia czynu nieuczciwej konkurencji mamy zamiar wykorzystać prywatnego detektywa. Czy wynagrodzenie detektywa można uznać za koszt uzyskania przychodu w spółce? Czy wynagrodzenie detektywa (...)

 • Spam zza granicy

  Otrzymuję spam zza granicy. Jakim regulacjom prawnym podlega nadawca niechcianej poczty wysyłając spam zza granicy i jakie konsekwencje może ponieść? (proszę o przypisy do przepisów). Jeśli w (...)

 • Prawo do nazwy firmy

  W Polsce po roku 1989 powstało wiele małych i średnich firm i zdarza się, że niektóre firmy mają takie same nawy. W większości przypadków jest to spowodowane używaniem potocznych wyrazów lub (...)

 • Krytykowanie produktów i usług firmy na forach

  Od ponad dwóch lat prowadzimy firmę z branży kosmetycznej i sprzedajemy produkty poprzez sklep internetowy. Od jakiegoś czasu kilka osób na forach sponsorowanych przez firmy konkurencyjne szkaluje (...)

 • Kontrola UOKiK

  Na jakiej podstawie inspektor UOKiK może przeprowadzić kontrolę w prywatnej firmie (np. przedsiębiorstwo taksówkowe)? Jakich dokumentów i informacji może żądać? Jakim dokumentem powinien się (...)

 • Zastrzeżenie nazwy firmy

  Przedsiębiorca zgłaszając działalność gospodarczą wpisuje we wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji nazwę firmy pod którą będzie działał plus swoje imię i nazwisko. W jaki sposób można (...)

 • Zapewnienie poufności danych zawartych w umowie

  Aktualnie realizujemy dla naszego klienta opracowanie dotyczące pozyskania finansowania zewnętrznego. W ramach usługi musimy przygotować dokumentację, która będzie zawierać sformułowania oraz (...)

 • Czyny nieuczciwej konkurencji

  Firma \"A\" posiada zarejestrowany znak towarowy jako nazwa produktu, składający się z kompilacji różnych słów nie mających swojego znaczenia w języku polskim, ze znaczkiem R w okręgu. Inna firma (...)

 • Marketing wielopoziomowy

  Widziałem ostatnio w Internecie propozycję zarabiania przez wysyłanie maili (dokładniej sprzedawania raportów wcześniej zakupionych drogą pocztową od sprzedawcy). Jest to badajże MLM; cena sprzedawanych (...)

 • Uzależnienie realizacji bonów od kolejnych zakupów

  W przetargu na bony towarowe oceniane były dwa kryteria: termin ważności i dodatkowe bonusy wyrażone jako procent od wartości bonu. Wygrała firma, która zaproponowała za każde 100 zł w bonach, (...)

 • Regulamin promocji

  Jakie funkcjonują uwarunkowania prawne stosowane w realizowaniu promocji handlowej? Jakie cechy powinien posiadać regulamin promocji, aby spełniał wymogi prawa?

 • Bezpieczeństwo produktu

  Poszukuję informacji - aktów prawnych n/t ochrony środowiska, a w szczególności: - żarówka samochodowa nie powinna zawierać jako jednego ze składników ołowiu.

 • Pracownik od konkurencji z branży

  Mam problem, gdyż chciałbym zatrudnić pracownika, który w poprzednim miejscu pracy podpisał oświadczenie, w treści którego zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim, ani nie wykorzystywać (...)

 • Przetarg na bony a czyn nieuczciwej konkurencji

  Firma chce zorganizować przetarg na dostawcę bonów towarowych dla pracowników. Zaprosi do tego kilka sieci obecnych na rynku. Zapyta o ostateczną cenę za 1000 bonów po 200 zł (czyli wartość 200.000 (...)

1

2

NA SKÓTY