Ochrona konkurencji

Roszczenia wynikające z czynu nieuczciwej konkurencji

Roszczenia wynikające z czynu nieuczciwej konkurencji

Jakie roszczenia wynikają z czynu nieuczciwej konkurencji?

Nakłanianie do nienależytego wykonywania pracy

Nakłanianie do nienależytego wykonywania pracy

Czy przedsiębiorca, który namawia pracownika innego przedsiębiorcy do nienależytego wykonywania pracy ponosi za to odpowiedzialność?

Wynajmujący jako podmiot nadużywający pozycji dominującej

Wynajmujący jako podmiot nadużywający pozycji dominującej

Czy wynajmujący może być uznany za podmiot nadużywający pozycji dominującej, jeżeli dokonuje nieuzasadnionego zróżnicowania stawek czynszu dla różnych najemców, a jednocześnie w danej miejscowości (...)

Przedawnienie roszczeń z czynu nieuczciwej konkurencji

Przedawnienie roszczeń z czynu nieuczciwej konkurencji

Kiedy przedawniają się roszczenia z czynu nieuczciwej konkurencji?

Czyn nieuczciwej konkurencji

Czyn nieuczciwej konkurencji

Czego może żądać przedsiębiorca, którego interes został naruszony czynem nieuczciwej konkurencji?

Działalność konkurencyjna

Działalność konkurencyjna

Jestem udziałowcem firmy ( 4,9 % udziałów). Do 02.08.2010 bylem Prezesem tej firmy oraz pracownikiem na zasadzie umowy o pracę. Obecnie uchwałą wspólników zdjęto mnie z funkcji Prezesa , rozwiązaliśmy (...)

Obowiązek zachowania tajemnicy bez lojalki

Obowiązek zachowania tajemnicy bez lojalki

Czy pracodawca rozwiązując umowę o pracę może wymagać zachowania tajemnicy o informacjach służbowych przez 3 lata? Nie zakazuje on pracy u konkurencji i tym samym nie wypłaca odszkodowania za (...)

Cofnięcie koncesji

Cofnięcie koncesji

Czy orzeczenie, że dany przedsiębiorca w swoim działaniu narusza postanowienia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów daje podstawę do odebrania koncesji?

Dwie spółki o tej samej nazwie

Dwie spółki o tej samej nazwie

Chciałem zawiązać sp. z o.o. nową, o takiej samej nazwie jak już istniejąca na rynku. Czy jest to możliwe? Oczywiście spółka nowa różni się udziałowcami, kapitałem i zarządem, choć siedziba (...)

Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego

Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego

Zakupiłem u producenta podpałkę do grilla z etykietą na której umieszczono dane mojej firmy dla ułatwienia dystrybucji. Na etykiecie nie było ani napisu PRODUCENT ani DYSTRYBUTOR. Był tylko adres (...)

Nazwa spółki a ochrona konkurencji

Nazwa spółki a ochrona konkurencji

Mam zamiar założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy jeżeli już istnieje w danym mieście spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na przykład o nazwie "Ala Omega Poland Sp. (...)

Sankcje dla pracownika - nieuczciwa konkurencja

Sankcje dla pracownika - nieuczciwa konkurencja

Pracownik (przedstawiciel handlowy) po złożeniu wypowiedzenia, ale będąc jeszcze pracownikiem firmy, bez porozumienia z właścicielem firmy wykasował z PC, na którym pracował, ale stanowiącego (...)

Tajemnica przedsiębiorstwa przed sądem

Tajemnica przedsiębiorstwa przed sądem

W sprawie gospodarczej przeciwnik zażądał dokumentów finansowych mojej firmy. Dokumenty te dotyczą m.in. wyników finansowych, umów, itp. i nie są to dokumenty powszechnie dostępne. Czy wysyłając (...)

Ochrona zdjęć

Ochrona zdjęć

Jestem właścicielem zdjęć, przedstawiających produkt, którego jestem producentem. W jaki sposób i gdzie mogę zgłosić, że są to moje zdjęcia i stanowią moją własność intelektualną(?). (...)

Czyn nieuczciwej konkurencji

Czyn nieuczciwej konkurencji

Konkurencyjny przedsiębiorca rozsyła do potencjalnych kontrahentów (także przedsiębiorców) maile ofertowe zawierające informację, która jest nieprawdziwa i ma skłonić klientów do zakupu. Które (...)

Czyn nieuczciwej konkurencji

Czyn nieuczciwej konkurencji

Konkurencja w sprytny sposób, jako że działa w segmencie produktów internetowych, publikuje na nasz temat informacje nieprawdziwe, które ta wyszukiwarka indeksuje i ułatwia działania przeciwko nam. (...)

Dochodzenie wierzytelności przedawnionej

Dochodzenie wierzytelności przedawnionej

Sprzedawałem towar do firmy i ostatnia transakcja została zawarta w maju 2005 r. Od tamtego czasu wysyłałem trochę wezwań i miałem trochę obietnic ale do dnia dzisiejszego nie otrzymałem należności. (...)

Obowiązki przedsiębiorcy wobec UOKiK

Obowiązki przedsiębiorcy wobec UOKiK

Znajomy prowadzi firmę. Jego dostawca został skontrolowany na okoliczność zbadania, czy nie prowadzi zakazanych praktyk. W ramach czynności sprawdzających (kontroli krzyżowej) urząd wysłał do (...)

Stosowanie przepisów dotyczących konkurencji

Stosowanie przepisów dotyczących konkurencji

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 2007-02-16 (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331) w art. 137 stanowi, że traci moc ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (...)

Reklama kierowana do dzieci

Reklama kierowana do dzieci

Sytuacja wydaje się dość prosta. Pragniemy w zgodzie z prawem pozyskiwać i umieszczać reklamy na ostatnich stronach kolorowanek dla dzieci. Chodzi o reklamę soków, jogurtów, może pasty do zębów (...)

Półkowe - czyn nieuczciwej konkurencji

Półkowe - czyn nieuczciwej konkurencji

Od kilku lat otrzymywałem od sieci supermarketów faktury marketingowe za tzw. "półkowe". Podobno w prasie ukazała się informacja, że Trybunał uznał to za bezprawne i można domagać się zwrotu (...)

Odmowa podania budżetu przez zamawiającego

Odmowa podania budżetu przez zamawiającego

Startujemy w wielu przetargach na usługi inżyniera kontraktu. W większości przypadków zamawiający nie podaje budżetu co prowadzi czasem do tego, że składane oferty nie mieszczą się w cenie. (...)

Cechy dozwolonej reklamy porównawczej

Cechy dozwolonej reklamy porównawczej

Czy wskazana poniżej treść reklamy jest sprzeczna z prawem? W treści reklamy wskazujemy potencjalnym klientom, iż w związku z utrzymywaniem się na rynku wysokich cen za połączenia telefoniczne (...)

Ukształtowanie SIWZ a naruszenie konkurencji

Ukształtowanie SIWZ a naruszenie konkurencji

W przetargu na usługi porządkowe budynków administracyjnych urzędu miejskiego zamawiający zażądał informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gdzie wykonawca posiada (...)

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

Strona zlecająca określa czas zachowania tajemnicy związany z informacjami uzyskanymi w czasie wykonywania zlecenia po rozwiązaniu umowy jako \"bezterminowy\". Czy w kontekście współpracy dwóch (...)

Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja

Gazeta umieszcza informację o pewnym wydarzeniu z udziałem firmy X. Tak się składa, że jest to informacja nieprawdziwa, gdyż powinna być wymieniona firma Y. Firma X umieszcza tę informację (jako (...)

Wynagrodzenie prywatnego detektywa a koszty

Wynagrodzenie prywatnego detektywa a koszty

W celu ustalenia czynu nieuczciwej konkurencji mamy zamiar wykorzystać prywatnego detektywa. Czy wynagrodzenie detektywa można uznać za koszt uzyskania przychodu w spółce? Czy wynagrodzenie detektywa (...)

Spam zza granicy

Spam zza granicy

Otrzymuję spam zza granicy. Jakim regulacjom prawnym podlega nadawca niechcianej poczty wysyłając spam zza granicy i jakie konsekwencje może ponieść? (proszę o przypisy do przepisów). Jeśli w (...)

Prawo do nazwy firmy

Prawo do nazwy firmy

W Polsce po roku 1989 powstało wiele małych i średnich firm i zdarza się, że niektóre firmy mają takie same nawy. W większości przypadków jest to spowodowane używaniem potocznych wyrazów lub (...)

Krytykowanie produktów i usług firmy na forach

Krytykowanie produktów i usług firmy na forach

Od ponad dwóch lat prowadzimy firmę z branży kosmetycznej i sprzedajemy produkty poprzez sklep internetowy. Od jakiegoś czasu kilka osób na forach sponsorowanych przez firmy konkurencyjne szkaluje (...)

Kontrola UOKiK

Kontrola UOKiK

Na jakiej podstawie inspektor UOKiK może przeprowadzić kontrolę w prywatnej firmie (np. przedsiębiorstwo taksówkowe)? Jakich dokumentów i informacji może żądać? Jakim dokumentem powinien się (...)

Zastrzeżenie nazwy firmy

Zastrzeżenie nazwy firmy

Przedsiębiorca zgłaszając działalność gospodarczą wpisuje we wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji nazwę firmy pod którą będzie działał plus swoje imię i nazwisko. W jaki sposób można (...)

Zapewnienie poufności danych zawartych w umowie

Zapewnienie poufności danych zawartych w umowie

Aktualnie realizujemy dla naszego klienta opracowanie dotyczące pozyskania finansowania zewnętrznego. W ramach usługi musimy przygotować dokumentację, która będzie zawierać sformułowania oraz (...)

Czyny nieuczciwej konkurencji

Czyny nieuczciwej konkurencji

Firma \"A\" posiada zarejestrowany znak towarowy jako nazwa produktu, składający się z kompilacji różnych słów nie mających swojego znaczenia w języku polskim, ze znaczkiem R w okręgu. Inna firma (...)

Marketing wielopoziomowy

Marketing wielopoziomowy

Widziałem ostatnio w Internecie propozycję zarabiania przez wysyłanie maili (dokładniej sprzedawania raportów wcześniej zakupionych drogą pocztową od sprzedawcy). Jest to badajże MLM; cena sprzedawanych (...)

Uzależnienie realizacji bonów od kolejnych zakupów

Uzależnienie realizacji bonów od kolejnych zakupów

W przetargu na bony towarowe oceniane były dwa kryteria: termin ważności i dodatkowe bonusy wyrażone jako procent od wartości bonu. Wygrała firma, która zaproponowała za każde 100 zł w bonach, (...)

Regulamin promocji

Regulamin promocji

Jakie funkcjonują uwarunkowania prawne stosowane w realizowaniu promocji handlowej? Jakie cechy powinien posiadać regulamin promocji, aby spełniał wymogi prawa?

Bezpieczeństwo produktu

Bezpieczeństwo produktu

Poszukuję informacji - aktów prawnych n/t ochrony środowiska, a w szczególności: - żarówka samochodowa nie powinna zawierać jako jednego ze składników ołowiu.

Pracownik od konkurencji z branży

Pracownik od konkurencji z branży

Mam problem, gdyż chciałbym zatrudnić pracownika, który w poprzednim miejscu pracy podpisał oświadczenie, w treści którego zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim, ani nie wykorzystywać (...)

Przetarg na bony a czyn nieuczciwej konkurencji

Przetarg na bony a czyn nieuczciwej konkurencji

Firma chce zorganizować przetarg na dostawcę bonów towarowych dla pracowników. Zaprosi do tego kilka sieci obecnych na rynku. Zapyta o ostateczną cenę za 1000 bonów po 200 zł (czyli wartość 200.000 (...)

Podobieństwa dwóch firm

Podobieństwa dwóch firm

Przeglądając na internecie różne informacje odnalazłam firmę o podobnej nazwie, która używa podobnych adresów internetowych i logo firmy podobne jest do naszego. Co muszę zrobić, aby uniknąć (...)

Użycie nazwy

Użycie nazwy "kancelaria prawna"

Nie jestem prawnikiem. Czy używanie w nazwie firmy " Kancelaria prawna..." itp. jest zgodne z prawem?

Zawiadomienie o wadzie

Zawiadomienie o wadzie

Czy można skorzystać z rękojmi, mimo upłynięcia miesięcznego terminu od wykrycia wady, jeśli mimo wielokrotnego naprawiania rzeczy w ramach gwarancji wada nie została usunięta?

Termin usunięcia usterek budynku

Termin usunięcia usterek budynku

Czy istnieją, i jeżeli tak to jakie, uregulowania prawne odnośnie terminów usuwania usterek w budynkach-mieszkaniach kupionych bezpośrednio od dewelopera? Czekam na usunięcie takich usterek i deweloper (...)

Wysyłanie reklam pocztą elektroniczną

Wysyłanie reklam pocztą elektroniczną

Czy przy wysyłaniu wiadomości email do firm istnieje już prawo dodawania klauzuli, iż jesli nie życzą sobie dostawania od nas emaili - to prosimy o odpowiedź.

Uprawnienia z gwarancji

Uprawnienia z gwarancji

Kupiłem w salonie nowy samochód. Decydując się na tą firmę kierowałem się jej renomą. Po dwóch tygodniach okazało się, że przednia szyba w tym aucie uległa pęknięciu od wewnątrz. Również (...)

Instrukcja obsługi po polsku

Instrukcja obsługi po polsku

Czy dokumentacja (tj. instrukcja obsługi, Dokumentacja Techniczno Ruchowa itp) dostarczana, czy też otrzymywana wraz z urządzeniem pochodzenia zagranicznego musi być dostarczana w języku polskim, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne