Wynajem pracowników

Pytanie:

Zamierzam wynająć innemu pracodawcy-wykonawcy moich pracowników na zasadzie oddelegowania do pracy u tego pracodawcy innego. Nie jestem agencją pracy tymczasowej. Moi pracownicy nie zgadzają się na udzielenie urlopu bezpłatnego i zawarcia umowy z tym drugim pracodawcą, a ja nie mam u siebie dla nich pracy na ten czas. Czy takie wynajęcie własnych pracowników innemu pracodawcy jest karalne? Jeśli tak- na jakiej podstawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozstrzygnięcie tej kwestii zależeć będzie od rodzaju pracy, do której skierowani zostaną pracownicy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 14 października 2004 r. (sygn. akt I PK 663/2003, LexPolonica nr 387860), „w przypadku polecenia dotyczącego wykonywania czynności wynikających z rodzaju pracy określonego w umowie o pracę, pracodawca nie musi dokonywać wypowiedzenia warunków pracy (art. 42 § 1 kp) oraz nie ma obowiązku stosowania art. 42 § 4 kp”. Pod pojęciem pracy tego samego rodzaju należy rozumieć pracę, która nie odbiega od ustalonych przez strony umowy warunków pracy i płacy (w tym, np. miejsca świadczenia pracy). Można więc skierować pracownika do pracy np. w innym miejscu w ramach jednego miasta, jeżeli miejsce pracy zostało oznaczone przez wskazanie jedynie nazwy miasta, o ile nie dojdzie do zmiany np. wysokości wynagrodzenia. Aby stwierdzić, czy jest to możliwe, potrzebne byłoby uzyskanie informacji o warunkach pracy i płacy w dotychczasowym, jak i nowym miejscu pracy.

Jeżeli nie byłoby to możliwe, można korzystać ze skierowania do innej pracy na podstawie art. 42 § 4 k.p. zgodnie z którym wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. W tym wypadku więc należy spełnić dwa warunki – brak obniżenia wynagrodzenia oraz praca odpowiadająca kwalifikacjom.

Zgodnie z Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 października 2000 r. (sygn. akt I PKN 61/2000, LexPolonica nr 351076), „pod pojęciem kwalifikacji, o jakich mowa w art. 42 § 4 kp, należy rozumieć nie tylko przygotowanie zawodowe pracownika (jego formalne wykształcenie, zdobyte doświadczenie zawodowe i potrzebne umiejętności), ale także właściwości psychofizyczne oraz zdolności do wykonywania określonych czynności z punktu widzenia zdrowia psychicznego”. Przy czasowym powierzeniu pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę (art. 42 § 4 kp) obniżeniu nie może ulec wynagrodzenie pracownika obliczone na zasadach ustalenia ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 1990 r., sygn. akt I PR 362/90, LexPolonica nr 317726).

W przypadku niespełnienia takich warunków należałoby dokonać wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

Powierzenie jest możliwe więc tylko jeżeli pracodawcą, a więc również podmiotem nadzorującym pracowników, jest nadal ten sam pracodawca. Zmiana pracodawcy może nastąpić tylko przez rozwiązanie umowy o pracę. W związku z tym owe „wynajęcie” pracowników może być, jak się wydaje, przeprowadzone jedynie przez „wynajęcie” pracodawcy. Może więc Pan zawrzeć umowę o wykonanie określonej pracy (np. umowę zlecenia) z drugim pracodawcą, oraz w ramach wykonania tej umowy, powierzyć swoim pracownikom „nową” pracę. Wynagrodzenie z tej umowy może być przeznaczone na wynagrodzenie pracowników. Od tego, czy to powierzenie będzie musiało być przeprowadzone w trybie art. 42 § 4, czy w drodze zmiany warunków pracy i płacy, zależy od okoliczności konkretnego przypadku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Avicus

21.7.2010 11:4:10

Re: Wynajem pracowników

a co z art. 174 (1) KP? Czy brak zgody pracownika na takie wypożyczenie może skutkować rozwiązaniem stosunku pracy?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 26.7.2017

  Poluzowany program społecznego budownictwa czynszowego

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw ma na celu ułatwienie realizacji inwestycji budownictwa (...)

 • 8.12.2004

  Co to jest regulamin pracy i kiedy należy go przygotować?

  Regulamin pracy wprowadza się, jeżeli w zakresie organizacji i porządku w procesie pracy nie obowiązują w zakładzie pracy postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia co najmniej (...)

 • 9.11.2011

  Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

  Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. (...)

 • 22.7.2018

  Dopłaty do czynszu już w przyszłym roku

  Od 2019 roku ruszy system dopłat do czynszu dla pierwszych najemców nowo wybudowanych mieszkań i mieszkań w budynkach poddanych rewitalizacji w ramach współpracy inwestorów z gminami. (...)

 • 10.6.2018

  „Mieszkanie na start” - nowy pomysł rządu!

  Od początku 2019 roku ma ruszyć system dopłat do czynszu dla pierwszych najemców nowych mieszkań i mieszkań w budynkach poddanych rewitalizacji w ramach współpracy inwestorów (...)