Wypadek pracownika w drodze do pracy

Pytanie:

"Pracownik oddelegowany przez zakład pracy poza miejsce zamieszkania jest dowożony z hotelu do miejsca pracy środkiem transportu zapewnionym przez zakład pracy. Czas dojazdu nie jest zaliczany przez zakład pracy do godzin pracy. Jaki jest status prawny pracownika w tym momencie? Jakie ubezpieczenie z tytułu ZUS ma zastosowanie, gdyby pracownik uległ wypadkowi w tym czasie?"

Odpowiedź prawnika: Wypadek pracownika w drodze do pracy

Pomimo, iż czas dojazdu do pracy nie jest wliczany do czasu pracy, ewentualny wypadek w drodze do pracy kwalifikowany jest jako wypadek przy pracy i z tego tytułu pracownikowi przysługują określone świadczenia. Pracownik znajdował się bowiem w czasie podróży służbowej. Świadczenia nie przysługiwałyby pracownikowi, gdyby wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań. Pracownikowi, który uległby wypadkowi przy pracy, przysługują świadczenia, uzależnione od rodzaju szkody, której doznał w wyniku wypadku przy pracy. Pracownikowi takiemu przysługuje zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy, a jeżeli wskutek wypadku przy pracy pracownik doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • aniak 2014-12-17 13:59:33

    Dziś tj.17-12-2014 r. dowiedziałam się że za wypadek w drodze do lub z pracy nie przysługuje jednorazowe świadczenie z ZUS.I trafił mnie szlak !!!! Przecież to skandal!!!Ustawa została zmieniona cichcem bez poinformowania kogokolwiek o tym fakcie. Dowiadujesz się tego jak dotknie cie to bezpośrednio !!!! A jakoś ubezpieczenie wypadkowe które wszyscy płacimy od naszych wynagrodzeń nie uległo zmianie /oczywiście się nie zmniejszyło/ tylko co rok się zwiększa. Ludzie przecież nie możemy tak dawać sobie odbierać wszystkiego co nam się należy !!!!!!!!!!!!!!!Przecież ta arogancka władza traktuje nas gorzej niż psy !!!!!!Pomyślcie i zastanówcie się - idą wybory - jak to zmienić i jak rozliczyć aktualnych rządzących z ich szkodliwych działań i "osiągnięć" za miniony czas !!!!!!!!!!


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika