e-prawnik.pl Porady prawne

Wypłacenie wynagrodzenia większego niż należne

Pytanie:

W wyniku wyroku sądu pracy, zostało pracownikom zasądzone odszkodowanie wyrażone w kwocie brutto. W momencie przelewu w/w kwoty poprzez niedopatrzenie przelano całą kwotę brutto - bez potrąceń. Czy w tym przypadku istnieje jakiś przepis regulujący fakt, iż były pracownik musi zwrócić nadpłaconą kwotę? Nadmieniam, iż w następnym po wystawieniu przelewu, zostało wysłane pismo do pracownika z informacją o zaistniałej nadpłacie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wypłacenie wynagrodzenia większego niż należne

12.5.2005

Powstała w taki sposób nadpłata wynagrodzenia może być potrącona w terminie późniejszym tylko za pisemną zgodą pracownika lub na podstawie tytułu wykonawczego.

Bowiem dokonując wypłaty okresowego wynagrodzenia, w tym uzyskanego na podstawie wyroku sądu bez należytego sprawdzenia, czy wypłacona kwota odpowiada temu, co się pracownikowi za ten okres należy, pracodawca musi liczyć się z ewentualną koniecznością przeprowadzenia procesu o zwrot nadpłaconej kwoty, jeżeli pracownik nie wyrazi zgody na jej dobrowolne zwrócenie.

Dokonać tego może wykorzystując instytucję uregulowaną w przepisach kodeksu cywilnego dotyczącą bezpodstawnego wzbogacenia.

Zatem jeśli pracownik nie chce zwrócić tak wypłaconego dobrowolnie, a potrącenie nie zachodzi, gdyż nie łączą pracodawcy z tym pracownikiem już żadne stosunki, to zwrot może nastąpić na podstawie powództwa o zwrot nadpłaty stanowiącej bezpodstawne wzbogacenie pracownika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ