Wypłata świadczeń rodzinnych z datą wsteczną

Pytanie:

Czy jest możliwa wypłata świadczeń rodzinnych wstecz, jakie jest stanowisko sądów w tej kwestii?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wielokrotnie już sądy wskazywały, że nie ma możliwości wypłaty świadczeń rodzinnych z datą wsteczną. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 maja 2009 r., sygn. I OSK 993/2008 uznał, że „Niezależnie od tego, od kiedy datuje się niepełnosprawność, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się zawsze począwszy od miesiąca, w którym złożony został kompletny wniosek”. W uzasadnieniu sąd wskazał, że należy przyznać rację organom administracyjnym orzekającym w niniejszej sprawie oraz Sądowi pierwszej instancji, że data przyznania zasiłku pielęgnacyjnego nie powinna sięgać wstecz dalej, niż poza początek miesiąca, w którym skarżąca złożyła wniosek o zaliczenie syna do osób niepełnosprawnych. Podobnie wypowiadały się sądy administracyjne w Gliwicach w 2009 r. (sygn. IV SA/Gl 872/2008) oraz Łodzi w 2008 r. (sygn. II SA/Łd 500/2008). Ponadto łódzki sąd administracyjny już w wyroku z 9 maja 2005 r., sygn. II SA/Łd 215/2005 stwierdził, że „Zasiłki rodzinne w myśl przepisów art. 24 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie mogą zostać przyznane za okres poprzedzający złożenie wniosku, niezależnie od tego czy w okresie tym istniały warunki, pozwalające na ich przyznanie”.

Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie dają więc możliwości wypłaty świadczeń rodzinnych wstecz, tj. wyrównania ich wysokości od określonego miesiąca przypadającego przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Joanna Micał

22.4.2013 18:23:2

Re: Wypłata świadczeń rodzinnych z datą wsteczną

Moj byly konkubent,a ojciec mojej corki pobieral w Anglii swiadczenia rodzinne w okresie od 6maja 2011 do 28 pazdziernika2012.Od listopada 2011r.do kwietnia 2012r.mi nie wyrownal.Jak napisac podanie?Prosze o pomoc!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: