Wyrok, w którym sąd odstąpił od wymierzenia kary

Pytanie:

Jaki charakter prawny ma wyrok, w którym sąd odstąpił od wymierzenia kary?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Charakter wyroku, w którym sąd odstępuje od wymierzenia kary nie jest jednoznaczny. Doktryna prawnicza oraz część sądów przychylają się jednak do stwierdzenia, że wyrok z odstąpieniem od wymierzenia kary jest wyrokiem skazującym, tyle, że kara została tam jakby zredukowana do zera. Przemawiałby za tym także art. 107 § 5 kk, zgodnie z którym w razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia. Zatem wzmianka o wyroku, w którym sąd odstąpiłby od wymierzenia kary pozostawałaby w Krajowego Rejestru Karnego przez okres roku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.2.2012

  Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

  Prokurator, a także finansowy organ dochodzenia może, za zgodą oskarżonego, dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o skazanie oskarżonego za zarzucane mu przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, (...)

 • 21.6.2019

  Łączenie kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności

  11 czerwca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie dotyczące obowiązku objęcia węzłem kary łącznej kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności oraz orzeczenia kary łącznej (...)

 • 26.4.2019

  Kara łączna czasem niekonstytucyjna

  18 kwietnia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący kary łącznej (kodeks karny).

 • 31.10.2019

  Przedsiębiorcę wolno podwójnie karać...

  Dopuszczalne jest nałożenie na przedsiębiorcę dwóch kar za jedno zachowanie stanowiące naruszenie zarówno unijnych, jak i krajowych przepisów o ochronie konkurencji - uznał Sąd (...)

 • 21.6.2018

  Sprawa drukarza i fundacji LGBT

  Sąd Najwyższy oddalił kasację Prokuratora Generalnego w sprawie łódzkiego drukarza, który odmówił wydruku materiałów promocyjnych dla fundacji działającej na rzecz (...)