e-prawnik.pl Porady prawne

Wysokość alimentów dla żony i dziecka

Pytanie:

Mam żonę i dziecko. Ostatnio zasądzono mi alimenty na dziecko pozamałżeńskie. Jeżeli moja żona wystąpiłaby o alimenty dla siebie i naszego dziecka to kto ma pierwszeństwo w otrzymaniu świadczenia - moja żona i dziecko czy też dziecko pozamałżeńskie? W jakich proporcjach otrzymywałyby alimenty moja żona i dziecko? Jak na taką sytuację zapatrują się sądy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wysokość alimentów dla żony i dziecka

Wysokość świadczeń należnych uprawnionej osobie zależy od jej usprawiedliwionych potrzeb, a także od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji. Jeżeli Pana żona wystąpiłaby do sądu o orzeczenie alimentów, a sąd uzna to za zasadne, wówczas to sąd będzie władny do obliczenia w jakiej wysokości powinien Pan płacić żonie i jej dziecku. W razie zasądzenia alimentów, mógłby Pan żądać zmiany orzeczenia dotyczącego przyznania alimentów na dziecko pozamałżeńskie z racji zmiany stosunków.

Nie ma przepisów odnoszących się do pierwszeństwa. Dziecko pozamałżeńskie traktowane jest na równi z małżeńskim. Logicznym jest, iż im więcej osób uprawnionych do otrzymania alimentów, tym mniej każda uprawniona osoba dostanie. Ale zaznaczyć należy, iż wysokość alimentów przyznana dla konkretnej osoby zależy tylko i wyłącznie od swobodnego uznania sądu.

Więcej o kwestii alimentów i ich egzekucji przeczyta Pan w artykułach:

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

Alimenty – komu się należą i w jakiej wysokości?

Potrzebujesz porady prawnej?