Wysokość składek KRUS rolników

Pytanie:

Jaka jest wysokosść składki na KRUS? Od czego ona zależy? Kto podlega temu ubezpieczeniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W zapytaniu nie sprecyzowano o jakie ubezpieczenie chodzi, dlatego zakłądamy, że chodzi o ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe płacona jest kwartalnie i wynosi 30% emerytury podstawowej (kwoty miesięcznej najniższej emerytury. Wysokość tej składki zależy więc tylko od wysokości najniższej emerytury. Ubezpieczeniu emerytalnemu z mocy ustawy podlega: 1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, 2) domownik rolnika. Natomiast ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek obejmuje się: 1) innego rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu, jeżeli złożono wniosek o objęcie go ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, 2) osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej nie nabywając prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia, jeżeli podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin lub innemu ubezpieczeniu społecznemu przez okres co najmniej 50 kwartałów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: