Wywodzenie praw do zamieszkania od najemcy

Pytanie:

Czy osoba zameldowana w mieszkaniu kwaterunkowym lub spółdzielczym i mieszkająca w nim od 30 lat, ale nie będąca głównym najemcą może wynająć dla siebie inne mieszkanie i mieszkać w nim od 1 miesiąca do 2 lat ze względów osobistych - nie tracąc jednocześnie prawa do najmu tego lokalu i zamieszkiwania w nim w przyszłości?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na pytanie należy odpowiedzieć od końca. Po pierwsze zatem, osoba nie będąca najemcą lub członkiem spółdzielni nie posiada zasadniczo żadnych praw do lokalu poza tymi, które wywodzi od najemcy lub uprawnionego do lokalu spółdzielczego. Może to być umowa podnajmu, ale najczęściej jest to forma użyczenia związana ze stosunkami rodzinnymi. W takim przypadku prawo do zamieszkiwania w lokalu w najmniejszym stopniu nie zależy od okresu dotychczasowego zamieszkiwania ani też od tego czy zamieszkujący wynajął sobie inny lokal. Oczywiście treść umowy z najemcą lub członkiem spółdzielni (choćby ustnej) może przesądzić o tym, że wynajęcie innego lokalu będzie przesłanką do rozwiązania umowy podnajmu lub użyczenia. Wydaje się jednak, że chodzi Panu raczej o prawo do wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy jak też prawo do przydziału lokalu w spółdzielni po śmierci członka spółdzielni. W obu tych przypadkach decydujący jednak jest stan faktycznego stałego zamieszkiwania w lokalu do chwili śmierci najemcy lub członka spółdzielni. Fakt zameldowania nie jest przy tym rozstrzygający. Może jedynie stanowić pomocniczy dowód w sprawie. Co więcej warunkiem wstąpienia w stosunek najmu jest także brak tytułu prawnego do innego lokalu. W tym przypadku tytuł ten istniałby w postaci prawa najmu. Na marginesie zwracam także uwagę, iż przeprowadzenie się do innego mieszkania, nawet na krótki okres (1 miesiąc) powoduje obowiązek meldunkowy - na pobyt stały lub czasowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.8.2016

  Najem okazjonalny o czym należy pamiętać?

  Najem okazjonalny został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych (...)

 • 15.12.2017

  Dopuszczalna nierówność dzieci najemców...

  Zróżnicowanie dzieci jedynego najemcy i dzieci współnajemców - które polega ono na tym, że dzieci współnajemców mogą wstąpić w najem lokalu mieszkalnego (...)

 • 11.1.2005

  Wymiana praw jazdy

  Przypominamy naszym Użytkownikom, że zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające (...)

 • 5.3.2001

  Wstąpienie w stosunek najmu (stan prawny do 10.07.2001)

  Może się zdarzyć, że podczas trwania stosunku najmu, wynajmujący zbędzie (np. sprzeda lub daruje) przedmiot tego najmu (np. mieszkanie). Przepisy stanowią, że w takiej sytuacji nabywca rzeczy wstępuje (...)

 • 27.4.2017

  Jakie osoby są uprawnione do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy?

  Najem obok prawa własności oraz spółdzielczego prawa do lokalu stanowi najczęściej stosowaną instytucję prawną regulującą stosunki mieszkaniowe. Ustawa o ochronie praw lokatorów, (...)